Creative Innovation Group wchodzi na indyjski rynek

Creative Innovation Group, polska firma konsultingowa IT, rozpoczęła właśnie osiemnasty już, zagraniczny projekt. Tym razem w indyjskim oddziale Rittal, niemieckiego koncernu, specjalizującego się w produkcji m.in. systemów interaktywnych i szaf przemysłowych.

W indyjskim oddziale Rittal CIG wdroży iScala 2.2, zintegrowany system klasy ERP. System, który obejmie m.in. moduły wspomagające planowanie oraz zarządzanie produkcją, logistyką, sprzedażą i finansami zostanie połączony z oprogramowaniem odpowiedzialnym za obsługę magazynu wysokiego składowania. Integracja obu systemów podniesie wydajność i jednocześnie uczyni kontrolę olbrzymich przepływów towarów bardziej efektywną. Dzięki temu do minimum będzie można ograniczyć ryzyko pojawienia się w trakcie produkcji błędów, które mogłyby narazić firmę na niepotrzebne wydatki. Zarząd zaś w oparciu o pełne i na bieżąco generowane dane będzie mógł podejmować decyzje szybciej i trafniej.

Wdrożenie oprogramowania zostanie poprzedzone szczegółową analizą struktury i procesów biznesowych, zachodzących w indyjskim oddziale koncernu. – Jest to o tyle istotne, że postawienie właściwej diagnozy problemów pozwoli nam na dostosowanie poszczególnych rozwiązań systemu do rzeczywistych potrzeb firmy – mówi Artur Stypiński, project manager odpowiedzialny w Creative Innovation Group za indyjski projekt.

– Podobne wdrożenia, zakończone zresztą pełnym sukcesem, przeprowadziliśmy nie tylko na polskim, ale też wielu, zagranicznych rynkach, gdzie za każdym razem musieliśmy brać pod uwagę inną specyfikę. I to zarówno pod względem prawnym, jak i kulturowym. Dlatego każdy projekt nasi konsultanci i project managerowie, choć mogą się pochwalić ponad 10-letnim doświadczeniem, traktują jak nowe wyzwanie – dodaje dr Tomasz Gawron, wiceprezes CIG.

CIG wdrażał już swoje projekty m.in. w Szwajcarii, dla koncernu chemicznego Du Pont, w Niemczech, w monachijskiej centrali Osram oraz w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie wykonywał projekty dla Tetra Pak. W styczniu tego roku CIG zakończył po pół roku intensywnej pracy wdrożenie w oddziale Rittal w Szanghaju. Projekt został bardzo dobrze oceniony przez kierownictwo Loh Services (w jego skład wchodzi koncern Rittal), co otworzyło przed Creative Innovation Group furtkę na indyjski rynek.

– Do indyjskiego projektu podchodzimy bardzo prestiżowo. Indie to dzisiaj informatyczne mocarstwo, które obsługuje firmy z Ameryki, Europy, Azji i Australii. My jednak idziemy pod prąd, bo traktujemy wszystkie rynki, gdzie jesteśmy, jako jedną całość. Na tym przecież polega globalizacja – konkluduje Artur Stypiński.

Dodaj komentarz