Computerland i Emax łączą się

27 maja 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Fuzja ma zostać zrealizowana poprzez przejęcie Emaksu przez Computerland.
Przed podpisaniem przez zarządy Emaksu i Computerlandu ta ostatnia zobligowana jest do odkupienia od BBI Capital i czterech osób fizycznych będące członkami zarządu lub rady nadzorczej Emaksu 35,7 procent akcji Emaksu. Dzięki temu zdobędzie 64,9 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Computerland wyemituje 1,0 mln akcji, które zostaną objęte przez BBI Capital po cenie emisyjnej 115,00 zł, czyli za łącznie 115 mln zł, w zamian za wkład pieniężny. Parytet wymiany akcji ustalono na 1,28 akcji Computerlandu za 1 akcję uprzywilejowaną Emaksu i 1,20 akcji Computerlandu za jedną akcję zwykłą Emaksu.

Po połączeniu spółek BBI Capital będzie miał 9,4 proc. kapitału Computerlandu, a Tomasz Sielicki 5,9 proc. Zakończenie procesu nabywania akcji Emaksu przez ComputerLand planowane jest na IV kwartał 2006 roku. WZA obu spółek, które podejmie uchwały w sprawie połączenia, ma odbyć się w II kwartale 2007 roku.