Comarch zinformatyzował Allianz

Oprogramowanie Comarch Debt Management zostało wdrożone jednocześnie w dwóch spółkach grupy – w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Allianz Polska SA oraz Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna.

System wspiera operacyjną pracę pracowników Działu Księgowości, Likwidacji Szkód oraz Departamentu Prawnego w zakresie przebiegu procesów windykacyjnych. W ramach wdrożenia Comarch przeprowadził prace analityczne, implementacyjne, a także szkolenia użytkowników i administratorów systemu. Comarch wspierał również aktywnie przyszłych użytkowników oprogramowania podczas przeprowadzania testów akceptacyjnych.

„System Comarch Debt Management w nowoczesny i kompleksowy sposób zarządza procesami oraz prowadzonymi sprawami windykacyjnymi, a także danymi o wierzytelnościach” – mówi Jakub Lewandowski, Dyrektor Konsultingu Sektora Ubezpieczeń, Comarch – „Wdrożonych zostało siedem podstawowych procesów windykacyjnych, należnych składek obowiązkowych i dobrowolnych wraz z rozliczeniami z siecią agencyjną oraz pośrednikami. Każde nowe zagadnienie ma automatycznie przypisywany podstawowy przebieg, który toczy się wg jednej z trzystu indywidualnych ścieżek postępowania, opracowanych dla różnorodnych produktów ubezpieczeniowych.

System Comarch Debt Management został zintegrowany z oprogramowaniem wykorzystywanym przez Allianz. W efekcie informatyzacji zautomatyzowano prowadzenie masowych czynności windykacyjnych związanych z generowaniem dokumentacji oraz korespondencji. Zespoły wdrożeniowe Comarch i Allianz przygotowały ponad sto szablonów dokumentów, na podstawie których miesięcznie powstają tysiące wydruków masowych.

Dodaj komentarz