ComArch: mała wpadka, duży problem?

5 grudnia 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

ComArch nie zrealizował projektu wdrożenia systemu bezpieczeństwa żywności dla GIS – konkurenci, powołując się na zapisy prawa, żądają wykluczenia spółki z przetargów publicznych.

Projekt realizowany dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie był dla ComaArchu szczególnie znaczący; umowa opiewała na kwotę 350 tysięcy złotych, co przy dochodach z sektora publicznego w wysokości 107 mln złotych w pierwszych dziewięciu miesiącach obecnego roku nie robi specjalnego wrażenia.

Wdrożenie miało zakończyć się najpóźniej 30 listopada 2006 roku, umowa została jednak zerwana z winy ComArch. Krakowska spółka niemal rok później – 12 listopada 2007 – wypłaciła GIS odszkodowanie za niedopełnienie umowy.

Artykuł 24 prawa zamówień publicznych stanowi, że firmy, które nie wykonają publicznego zamówienia i nie naprawią szkody do dnia ogłoszenia kolejnych przetargów, muszą – przez okres trzech lat – być z nich automatycznie wykluczane.

ComArch zdołał już co prawda naprawić szkodę, ale roczny okres między zerwaniem umowy a wypłaceniem odszkodowania jest już używany przez konkurentów spółki do prób wykluczenia jej z przetargów publicznych. Na przepisy PZP powołał się już między innymi SAS Institut, chcący wyrzucenia ComArchu z zamówienia na hurtownię danych dla Ministerstwa Finansów.

Jeszcze w tym tygodniu rozpatrzeniem sprawy mają zająć się arbitrzy Urzędu Zmówień Publicznych, następnie najprawdopodobniej zasadność wniosku SAS Institut będzie badał sąd.

„Firmie nic nie grozi. Od dnia rozwiązania umowy między stronami cały czas trwały rozmowy mające na celu ustalenie rzeczywistej wysokości szkody. W momencie jej ustalenia nasza firma bezzwłocznie i dobrowolnie szkodę naprawiła. Nie istnieją żadne podstawy do wykluczania nas z przetargów” — mówi Paweł Prokop, wiceprezes ComArchu.

Konkurenci argumentują, że ComArch powinien zostać poddany karencji na okres roku, podczas którego negocjowano warunki zadośćuczynienia. Przypominają też, że GIS utracił środki z Unii Europejskiej.