Co warto wiedzieć przed kolejną, jesienną turą naboru wniosków o e-dotacje?

23 lipca 2009 0 przez Grzegorz Pietrzak

Najpopularniejsze źródło dofinansowania na inwestycje IT dla MSP stanowi Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego wyróżniono działanie 8.1 obejmujące dotacje na stworzenie e-usług oraz działanie 8.2 wspierające wdrażanie elektronicznego biznesu B2B. Pochodzące z nich dofinansowanie może pokryć nawet 85% tzw. wydatków kwalifikowanych zainwestowanych w dany projekt. Do niedawna dofinansowanie było wypłacane wyłącznie w postaci refundacji, czyli zwrotu części poniesionych kosztów dopiero po zakończeniu kolejnych etapów inwestycji. Obecnie jednak, ze względu na okres spowolnienia gospodarczego, wypłacane są również zaliczki na początku inwestycji o wartości do 30% całości kwoty dofinansowania.

Polscy przedsiębiorcy wiedzą o istnieniu programów unijnych, ale
większość z nich nie zna katalogu kosztów kwalifikowanych ani procedury
aplikowania o środki w tym w szczególności nomenklatury unijnej,
przysparzającej często wielu wątpliwości i pytań co do przepisów
prawnych oraz dokumentacji konkursowej
– mówi Elwira Waszkiewicz,
vice-prezes zarządu Stowarzyszenia Klaster Multimediów i Systemów
Informacyjnych wspierającego przedsiębiorców w pozyskiwaniu funduszy z
UE – Przedsiębiorcy często nie wiedzą również, czym naprawdę jest
e-usługa
.

Aby projekt otrzymał dofinansowanie musi spełnić wymagania danego
programu. Tutaj pojawiają się pewne trudności. Przykładowo definicja
e-usługi wyklucza wiele form działalności, które mogą kojarzyć się z
tym terminem. Szans na dofinansowanie nie mają np. projekty oparte
głównie na przychodach z handlu produktami, czyli wszelkie sklepy
internetowe, także te sprzedające produkty wyłącznie w postaci
cyfrowej. Z kolei w przypadku działania 8.2 przeznaczonego na
informatyczne projekty B2B, przedsiębiorstwo wnioskujące o fundusze
musi w oparciu o podpisane umowy współpracować z co najmniej dwoma
innymi firmami.

Na szczęście projekty B2B objęte dofinansowaniem mogą być bardzo
zróżnicowane
– wyjaśnia Sebastian Błaszkiewicz, dyrektor handlowy
Empathy Interactive – Koordynacja i automatyzacja działań
współpracujących firm może dotyczyć nie tylko sprzedaży, ale także
logistyki i szeroko pojętego obiegu informacji. Możliwości jest
naprawdę wiele
.

Wymogiem jest jednak, aby wdrożony system był wykorzystywany do
współpracy jeszcze przez 3 lata od zakończenia projektu. Ze względu na
ten stosunkowo długi okres oraz fakt, że projekty obejmują zwykle
integrację dotychczasowych systemów informatycznych lub wdrażanie
nowych, jeszcze przed złożeniem wniosku warto zwrócić się o doradztwo
firmy tworzącej podobne rozwiązania.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem POIG nabór wniosków do działania 8.1
zostanie otwarty 28 września 2009, a w przypadku działania 8.2 dnia 5
października 2009. Nie warto zwlekać do ostatniej chwili, gdyż dwa
ostatnie nabory wniosków na dofinansowanie z działania 8.1 pokazały, że
zainteresowanie tym programem jest ogromne – już po 3 dniach od odnia
ogłoszenia konkursu nabór został zamknięty ze względu na wyczerpanie
dostępnych funduszy. Firmy ubiegające się o wsparcie powinny również
pamiętać o tym, że nie mogą rozpocząć realizacji projektu przed
złożeniem wniosku.

Dodatkowe informacje znaleźć można pod tym adresem.