Cisco stracił prawa do iPhone?

Specjaliści prawa patentowego uważają, że Cisco nie posiada już prawa do nazwy „iPhone”, zastrzeżonej w listopadzie 1999 roku.

Według amerykańskiego prawa, producent ma po zarejestrowaniu znaku towarowego sześć lat na rozpoczęcie korzystania z nazwy; w innym wypadku rejestracja ulega unieważnieniu. W przypadku Cisco termin ten minął 16 listopada 2005. Nie jest to jednak ostateczna data; producentowi przysługuje jeszcze okres sześciu miesięcy, gdy po uiszczeniu opłaty i zaprezentowaniu produktu zachowuje prawa do nazwy.

Cisco miało więc czas do 16 maja 2006 na złożenie wniosku i zaprezentowanie produktu korzystającego z nazwy iPhone. Stało się tak 4 maja 2006, kiedy to przedsiębiorstwo zapewniło sobie zachowanie praw do nazwy iPhone przedstawiając jako dowód… zdjęcie pudełka Linksys CIT200 Cordless Internet Telephony Kit z naklejką „iPhone”.
Prawdziwy produkt nazwany iPhone Cisco wprowadziło do sprzedaży w grudniu zeszłego roku, a więc niewiele ponad miesiąc przed oficjalną prezentacją telefonu Apple. Cisco informowało, że trwają rozmowy na temat licencjonowania nazwy dla Apple; te jednak zostały zerwane i dyskusja przeniosła się na salę sądową.

Dodaj komentarz