Wykorzystanie chmury w Polsce – badanie OVHcloud i Intela

Firmy OVHcloud oraz Intel przyjrzały się rynkowi MŚP, sprawdzając, jak wygląda wykorzystanie chmury w Polsce.

Badanie zrealizowane zostało w październiku 2021 r. przez Data Tribe. Wykazało, że podczas pandemii chmurą zainteresowało się 41 proc. firm, a 71 proc. planuje kolejne wdrożenia. Dane zebrano z wykorzystaniem ilościowej metody badawczej wśród decydentów w zakresie IT na ogólnopolskiej próbie 100 firm zatrudniających 50 i więcej pracowników.

chmury-w-polsce-wykorzystanie-badanie-ovhcloud-intel Pandemia

Ankietowanych pytano także o plany, motywacje i kryteria wyboru usług chmurowych oraz o to, jak decydenci oceniają praktyczne doświadczenia i modele realizacji wdrożeń.

Wykorzystanie chmury w Polsce

Wykorzystanie chmury w Polsce rośnie, ale niezbyt szybko. Technologie chmurowe zaimplementowano w 59 proc. badanych firm. Świadczy to o 7 proc. wzroście w porównaniu do 2020 r. Co ciekawe, o większym wykorzystaniu chmury mówią przede wszystkim przedstawiciele firm, w których transformacja cyfrowa oceniana jest wysoko (65 proc.) i bardzo wysoko (74 proc.).

W 2020 roku aż 85 proc. badanych wysoko oceniało poziom transformacji cyfrowej swoich przedsiębiorstw. Rozwiązania tego typu sprawdziły się przy pracy zdalnej wymuszonej przez pandemię COVID-19. Okazuje się jednak, że po roku odsetek zadowolonych się zmniejszył. Transformację cyfrową wysoko lub lepiej ocenia obecnie już tylko 70 proc. ankietowanych, a nisko lub bardzo nisko aż 29 proc. (wcześniej tylko 9 proc.). Taki trend jest na całym świecie – pracownicy słabiej oceniają digitalizację w swoich firmach.

chmury-w-polsce-wykorzystanie-badanie-ovhcloud-intel-poziom

Eurostat w swoich badaniach wykazuje, że obecnie z rozwiązań chmurowych w Polsce korzysta już co czwarta firma. Jest to niemal podwójny wzrost w stosunku do wyników sprzed dwóch lat, gdy podobną deklarację składało jedynie 11 proc.

Badanie OVHcloud i Intela wykazuje także, że w aż 41 proc. badanych firm pandemia wywołała wzrost zainteresowania wykorzystaniem chmury. O kolejnych wdrożeniach myśli też 71 proc. przedsiębiorstw, w których korzystano już z rozwiązań chmurowych. Natomiast spośród firm, które nie zdecydowały się jeszcze na wdrożenie żadnych rozwiązań chmurowych, zastanawia się nad tym tylko 32 proc.

chmury-w-polsce-wykorzystanie-badanie-ovhcloud-intel Robert Paszkiewicz

„Chmura opiera się przede wszystkim na zaufaniu. Firmom, które wykonały już pierwszy krok i przekonały się, ile wygody daje to rozwiązanie łatwiej zdecydować się na następny i kolejny. Wiemy, że prawie połowa użytkowników chmury przede wszystkim zwraca uwagę na wygodę, a więc brak konieczności budowania, utrzymywania czy chronienia własnej infrastruktury, pamiętając o okresowym zwiększonym zapotrzebowaniu na moc i obliczeniową i zasoby pamięci” – powiedział Robert Paszkiewicz, odpowiedzialny w OVHcloud za region Europy Środkowo-Wschodniej.

Co sprawia, że firmy nie wybierają chmury w Polsce?

Czynnikiem hamującym decyzje o wejściu do chmury może być to, że aż 87 proc. badanych firm korzysta z własnych serwerowni. Nie przesądza to o braku możliwości skorzystania z chmury. Wiele firm zachowuje własną infrastrukturę oraz gromadzi najważniejsze dane na miejscu, powierzając wymagające większej mocy obliczeniowej i ambitniejsze zadania dostawcom usług chmurowych.

Wcześniej firmy zgłaszały, że temat chmury nie jest im do końca znany bądź obawiają się o bezpieczeństwo danych przechowywanych w chmurze (42 proc. w badaniu z 2020 roku). Z najnowszych badań wynika jednak, że kwestia bezpieczeństwa martwi już tylko 12 proc. firm.

chmury-w-polsce-wykorzystanie-badanie-ovhcloud-intel-model

Jako czynnik hamujący przed wykorzystaniem chmury wskazywany jest najczęściej brak konkretnej potrzeby (43 proc.). Decydenci nie mają wiedzy o tym, jak chmura może pomóc w rozwoju ich firmy, a także nie mają adekwatnych przykładów efektów wdrożeń.

Na drugim miejscu znajduje się przekonanie, że dysponują wystarczającymi zasobami wewnątrz własnej organizacji (22 proc.). Jak się okazuje, koszty migracji wydają się odgrywać zupełnie drugorzędną rolę, gdyż wskazało ten powód już tylko 4,9 proc. firm.

Jaką chmurę i dlaczego najczęściej wybierają polskie firmy?

Badanie pokazuje, że duże firmy wybierają chmurę prywatną znacznie częściej niż te średniej wielkości. Korzysta z niej już co piąta organizacja (21 proc.). Zdecydowana większość firm (aż 88 proc.) twierdzi, że przetwarza dane na serwerach zlokalizowanych w Polsce.

Lokalizacja centrów danych w Unii Europejskiej jest ważna dla 18 proc.,co oznacza 5 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Możemy więc wysnuć wniosek, że wzrosła świadomość użytkowników. Tym bardziej, że serwery umieszczone poza obszarem Unii Europejskiej nadal nie cieszą się zaufaniem polskich firm.

Potrzeba poczucia bezpieczeństwa była, podobnie jak w roku ubiegłym, najczęściej wskazywanym czynnikiem wyboru usług chmurowych, gdyż ma to znaczenie aż dla 58 proc. respondentów.

Na kolejnym miejscu plasuje się natomiast atrakcyjna cena rozwiązań chmurowych, którą wskazało aż 42 proc. badanych. Warto jednak podkreślić, że nie chodzi o czasowe promocje. Te, jako czynnik zachęcający do wyboru chmury, wskazało niespełna 7 proc. badanych.

chmury-w-polsce-wykorzystanie-badanie-ovhcloud-intel Co_najbardziej_cenimy_w_chmurze

Na podium znalazła się także elastyczność, którą doceniło aż 37 proc. badanych firm. W tym przypadku też chyba najwyraźniej uwidocznił się wpływ pandemii. W tym roku wskazało na nią bowiem trzykrotnie więcej firm niż w roku 2020 r.

chmury-w-polsce-wykorzystanie-badanie-ovhcloud-intel-czynniki

„Wraz z elastycznością, bezpieczeństwo staje się cechą wpisaną w usługi chmurowe. Upowszechnienie się modelu pracy zdalnej przyniosło nam natomiast niezwykle potrzebny wzrost świadomości i oczekiwań użytkowników. Wierzymy, że powoli będzie się to przekładać także na świadomość wszystkich zalet i zastosowań chmury” – podsumował Robert Paszkiewicz.

Źródło: OVHcloud

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x