Capital One Advisers Autoryzowanym Doradcą NewConnect

Capital One Advisers uzyskała na mocy uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie status Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect – alternatywnego systemu obrotu papierami wartościowymi.

Obecnie Spółka przygotowuje do debiutu na rynku NewConnect sześć podmiotów, z których pierwsze zaistnieją na nowej platformie prawdopodobnie już we wrześniu bieżącego roku.

Najważniejszymi zadaniami autoryzowanego doradcy rynku NewConnect będą między innymi pomoc emitentowi w pełnym przygotowaniu wejścia na rynek NewConnect, ocena wartości spółki w kontekście dopuszczenia na rynek oraz przyszłego obrotu jej akcjami, doradztwo i pomoc w sporządzeniu formalnego dokumentu informacyjnego oraz jego zatwierdzenie, jak również – w przypadku emisji niepublicznej – plasowanie akcji na rynku.

Przez co najmniej jeden rok Capital One Advisers, jako Autoryzowany Doradca, będzie wspierał emitenta w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych i prowadził na rzecz spółki doradztwo dotyczące jej funkcjonowania na alternatywnej platformie obrotu, jaką jest rynek NewConnect.

NewConnect to organizowany aktualnie przez GPW nowy rynek będący platformą umożliwiającą dostęp do kapitału młodym, dynamicznym przedsiębiorstwom o wysokim potencjale wzrostu. To również nowa propozycja warszawskiej Giełdy dla inwestorów akceptujących podwyższone ryzyko inwestycji, w zamian za odpowiednio wysoki oczekiwany zwrot poniesionych nakładów. NewConnect wystartuje 30 sierpnia 2007 roku.

Dodaj komentarz