Canon Europe ogłasza wyniki badania nad działami CRD

10 czerwca 2009 0 przez Grzegorz Pietrzak

Canon Europe ogłosił wyniki swojego badania korporacyjnych działów reprograficznych (CRD). Od grudnia 2008 roku do lutego 2009 roku zespół absolwentów poligrafii z Rochester Institute of Technology pod kierunkiem profesora Franka Romano przeprowadził wywiady z ponad 700 kierownikami działów CRD, nabywcami usług druku oraz obserwatorami branży. Rezultat – raport „Reprografia korporacyjna: trendy i możliwości” – to kompleksowe podsumowanie bieżącej sytuacji na rynku reprografii korporacyjnej, a także prognoza oparta na analizie trendów i modelowaniu komputerowym.

Oto kluczowe ustalenia raportu:

 • Działy CRD oszczędzają swoim firmom średnio 15 procent kosztów
  druku zewnętrznego; niektóre mogłyby oszczędzić nawet 30 procent, gdyby
  działały bardziej skutecznie i wydajnie
 • Ilość materiałów drukowanych przez działy CRD wzrosła o 20 procent
  w ciągu ostatniej dekady, co wynika głównie z większych możliwości
  drukarek cyfrowych, zastępujących maszyny offsetowe jako podstawowa
  technologia reprodukcyjna. Raport Canona przewiduje, że w 2012 roku z
  druku offsetowego będzie korzystać niespełna 30 procent działów CRD
 • Choć technologia monochromatyczna ma wciąż charakter dominujący,
  nakłady zmniejszają się. Druk kolorowy zyskuje jednak na znaczeniu ze
  względu na coraz częstsze użycie diagramów, wykresów i zdjęć. Ilość
  stron kolorowych produkowanych przez działy CRD jest obecnie równa
  ilości stron monochromatycznych
 • Rozszerzone opcje introligatorskie to szansa rozwoju działów CRD, ponieważ wartość wydruku zależy od jego wykończenia
 • Wewnętrzny druk wielkoformatowy jest używany coraz częściej do
  druku plakatów, materiałów wystawienniczych i bannerów – w 1998 roku
  takich prac nie oferował tego ani jeden dział CRD; w 2008 roku
  oferowało je 65,8 procent ankietowanych działów
 • Działy CRD muszą częściej przeprowadzać analizy porównawcze, aby
  oszacować swoją wartość dla macierzystych firm. Niemal 50 procent
  ankietowanych nie analizuje regularnie swojej wydajności, stwierdzając,
  że robi to tylko wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba. Ponad 15 procent
  nigdy nie przeprowadza analiz porównawczych
 • Rozwój Internetu ma duży wpływ na działalność działów CRD – w 2008
  roku ponad 65 procent plików zostało dostarczonych przez sieć (i liczba
  to rośnie), co oznacza istotną zmianę w porównaniu z obiegiem
  papierowych dokumentów sprzed dekady. Wiele działów CRD wdrożyło
  rozwiązania Web-to-print, aby ograniczyć błędy w składaniu zamówień, a
  większość twierdzi, że rozwiązania te przekroczyły lub znacznie
  przekroczyły ich oczekiwania. Podobnie ponad połowa działów CRD, które
  są obecne w sieci, raportuje „bardzo wysoki” poziom satysfakcji
  wewnętrznych klientów – klienci preferują efektywne i łatwe zlecanie
  wydruków przez sieć WWW
 • „Przebój” druku cyfrowego – druk zmiennych danych (variable data
  printing, VDP), przyjmuje się w działach CRD, ale powoli. Choć 94,1
  procent ankietowanych dysponuje rozwiązaniem VDP, w wielu przypadkach
  była to część pakietu do zarządzania drukiem cyfrowym, przez wielu
  uważana za bardziej skomplikowaną, niż być powinna. Dlatego średnio
  tylko 27 procent działów CRD regularnie używa VDP
 • Harmonogramy druku stają się coraz bardziej napięte, rośnie presja
  na realizację zleceń w ciągu 24 godzin lub krótszym czasie
 • Według raportu, działy CRD z optymizmem patrzą w przyszłość – niemal 90
  procent oczekuje, że nakłady druku wewnętrznego utrzymają się na
  obecnym poziomie lub wzrosną. Konkluzja jest taka, że automatyzacja
  obiegów roboczych, jaką oferuje druk cyfrowy, w połączeniu ze
  składaniem zamówień przez sieć, zmaksymalizują poziom satysfakcji
  klientów oraz oszczędność kosztów. Aby jednak wdrożyć tę strategię,
  działy CRD powinny szkolić personel, dążyć do tego, aby macierzyste
  firmy postrzegały je jako koordynatorów komunikacji, wreszcie zwiększyć
  wartość swoich usług, oferując więcej opcji wykańczania i druku
  wielkoformatowego

Choć 90 procent firm uważa druk za „krytyczny” i przydziela działom
CRD budżety w wysokości ponad 2 procent swoich obrotów, z raportu
wynika, że kierownictwo poświęca mało uwagi działom CRD, nie do końca
zdając sobie sprawę z ich wartości
– twierdzi Mark Lawn, dyrektor ds.
strategicznego marketingu rozwiązań profesjonalnych w Canon Europe. – Nasz raport pokazuje też, że choć w porównaniu z sytuacją sprzed dekady
więcej materiałów jest produkowanych wewnętrznie, co wynika z większych
możliwości cyfrowych drukarek, to 50 procent druku nadal zleca się
zewnętrznym firmom. Samo istnienie działów CRD zależy od tego, czy będą
w stanie zachować lub zwiększyć swoją wartość dla klientów, spełniając
ich wymagania w zakresie jakości i obsługi. Działy CRD muszą zatem
poprawić swoje funkcjonowanie w dwóch kluczowych obszarach: obsługi
klienta i efektywności. Pełna automatyzacja obiegu roboczego pozwoli im
zwiększyć nakłady druku i przyjmować bardziej skomplikowane zlecenia
– dodaje Lawn.