Cały świat pozwany za WiFi

Kanadyjska
spółka Wi-LAN – „lider w dziedzinie licencjonowania technologii” –
pozwała 22 przedsiębiorstwa za złamanie patentów związanych z WiFi oraz
zarządzaniem energią produktów DSL.

Oskarżeni
to Acer, Apple, Atheros Communications, Belkin International, Best Buy,
Broadcom, Buffalo Technology, Circuit City, Dell, D-Link, Gateway,
Hewlett-Packard, Infineon, Intel, Lenovo, Marvell, Netgear, Sony, Texas
Instrument, Toshiba, Westell Technologies oraz 2Wire.

Wi-LAN nie produkuje żadnego sprzętu, spółka pracowała od 1992 roku nad
technologiami łączności bezprzewodowej, w 2006 roku zmieniła strategię
rynkową i skoncentrowała się na licencjonowaniu opatentowanych przez
siebie rozwiązań. Nie bez sukcesów – niedawno Fujitsu podpisało z
Wi-LAN umowę licencyjną, dającą producentowi dostęp do całego portfolio
patentowego Wi-LAN związanego z WiFi.

„Wi-LAN negocjował z sukcesem licencjonowanie opatentowanych
technologii z dużą ilością przedsiębiorstw” – stwierdził dyrektor
zarządzający Wi-LAN, im Skippen – „Zawarte porozumienia potwierdzają
siłę i wiarygodność naszego portfolio patentowego. Mimo że wolimy
rozwiązywać przypadki łamania naszych patentów na drodze negocjacji
biznesowych, ostrzegaliśmy o możliwości wykorzystania drogi sądowej w
razie braku w rozsądnym terminie porozumienia o wykupieniu licencji”.

Wi-LAN oskarża pozwane przedsiębiorstw o złamanie patentów 5,282,222, RE37,802 oraz 5,956,323.

Dodaj komentarz