BSA: firmy płacą ponad 10 milionowy rachunek za piractwo

22 lipca 2009 0 przez Grzegorz Pietrzak

Według BSA koszt używania przez firmy nielicencjonowanego oprogramowania w pierwszych sześciu miesiącach roku w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) wyniósł ponad 10 mln USD. Według szacunków agencji, na kwotę ponad 10 milionów dolarów składają się 3,4 mln USD z tytułu odszkodowań oraz 6,6 mln USD w ramach legalizacji oprogramowania. Powyższe dane nie uwzględniają poniesionych przez firmy kosztów prawnych. W Polsce w pierwszym półroczu tego roku firmy zapłaciły ponad 74 000 USD z tytułu odszkodowań oraz ponad 12 000 USD w ramach legalizacji posiadanego oprogramowania.

BSA każdego dnia w regionie EMEA przeprowadza ponad 30 działań
prawnych
– mówi Sarah Coombes, dyrektor ds. prawnych BSA – W obecnej
sytuacji ekonomicznej dziwić może fakt, że tak dużo firm wciąż łamie
prawo autorskie używając nielegalnego oprogramowania, narażając się na
ryzyko konsekwencji prawnych i finansowych, w tym , utracenia płynności finansowej
.

Bartłomiej Witucki, koordynator i rzecznik BSA w Polsce potwierdza, że
od marca BSA odnotowuje większą liczbę zgłoszeń piractwa w Polsce. – Najczęściej zawiadomienia składają zwolnieni pracownicy i zwykle
informacje te są dość precyzyjne i wiarygodne
– dodaje.

W czerwcu 2009 r. BSA zawarło drugą największą w historii ugodę. Sprawa dotyczy firmy
z Niemiec, która poniosła koszt ponad 1,5 mln USD tytułem odszkodowania
i legalizacji posiadanego oprogramowania. Przykład ten pokazywać ma jak
poważne konsekwencje finansowe mogą wiązać się
z korzystaniem z nielegalnego oprogramowania.

BSA otrzymuje tygodniowo około 100 zgłoszeń przypadków naruszeń praw
autorskich do oprogramowania. Zgłoszeń o przypadkach piractwa
komputerowego można dokonywać również za pośrednictwem polskiego
serwisu internetowego BSA. W serwisie znajdują się także porady
dotyczące zarządzania oprogramowaniem, darmowe narzędzia do
samodzielnego audytu zasobów informatycznych, a także informacje na
temat konsekwencji technicznych, finansowych i prawnych oraz
wizerunkowych wynikających z nienależytego zarządzania oprogramowaniem.
Więcej informacji pod adresem: www.bsa.org/polska.