Biurowe życie zniknie do 2016

Badanie przeprowadzono wśród 4 602 osób pracujących w biurach na terenie całej Europy – ponad połowa respondentów (57%) uważa, że w ciągu zaledwie 10 lat koncepcja pracy od 09:00 do 17:00 stanie się przestarzała.

Zmiana tendencji na niekorzyść dnia pracy od 9:00 do 17:00 zaczyna dawać znać o sobie – czynni zawodowo Europejczycy obecnie spędzają dodatkowo średnio 1 godzinę i 14 minunt dziennie pracując w domu po całym dniu pracy. U podłoża takiej tendencji wydają się leżeć nowe technologie: jedna czwarta (26%) pracowników biurowych uważa, że pracują oni w
domu równie wydajnie – albo nawet wydajniej – niż w biurze.
Jedna trzecia pracowników biurowych (38%) uważa, że koncepcja tradycyjnego biura obecnie funkcjonująca w naszej świadomości odejdzie do lamusa w ciągu najbliższych 10 lat. Zastąpić ją ma biuro w pełni mobilne, które pozwala pracować w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Co ciekawe, ponad trzy czwarte (79%) pracowników uważa, że ubraniem w pracy pozostanie garnitur i krawat, jednocześnie uważając, że za 10 lat będą pracować w domu i nie będą musieli codziennie chodzić do biura.

Zmianom ulegają nie tylko metody wykonywania pracy, lecz również sami pracownicy, doprowadzając do perfekcji swój zasób umiejętności w sposób dorównujący wiedzy specjalistycznej z danej dziedziny. Doskonaleniu podlegają: umiejętności informatyczne (57%); umiejętności kreatywne (53%); zarządzanie czasem (53%); umiejętności zarządzania finansami (41%); umiejętności prezentacji (39%); umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi (39%).
„Dzień pracy ulega zasadniczym zmianom w miarę zwiększania się wydajności pracowników” – mówi Iwona Chmielek, Marketing & Communication Specialist – „Nowe technologie umożliwiają pracę w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Dla niektórych oznacza to dodatkowe godziny pracy w domu, a dla innych z kolei pociąga za sobą większą elastyczność w zwyczajowych godzinach pracy od 9:00 do 17:00. Za 10 lat dzień pracy może zmienić się nie do poznania. Zmiany już
zachodzą, a firma Lexmark angażuje się w zapewnianie pracownikom narzędzi pomocnych w poprawieniu wydajności pracy, niezależnie od tego czy dana osoba pracuje w domu czy w biurze”.

Dodaj komentarz