Biurowe technologie zmniejszają poczucie produktywności?

Amerykańscy pracownicy czują się mniej produktywni od swych kolegów z 1994 roku. Przed ponad dekadą około trzy czwarte zaplanowanej pracy było kończone przez pracowników w ciągu dnia pracy. W minionym roku wynik ten zmniejszył się do dwóch trzecich zadań. Największym winowajcom ma być w tym spadku wydajności technologia, która miała ułatwić i przyspieszyć wykonywanie pracy. Jak za specjalistami badającymi problem pisze serwis ZDNet, zastosowanie technologii przyspieszyło wszystko i jednocześnie, paradoksalnie, zwolniło. Pracownicy nie skupiają się na jednym zadaniu, ale rozdrabniają jednocześnie na wiele. Bombardowani są oni pocztą email, innymi wiadomościami przesyłanymi na komputery, telefonami komórkowymi itd.

Badający stwierdzili, że ankietowani pracownicy spędzali w minionym roku przed komputerem 16 godzin tygodniowo. Przed dekadą było to tylko 9,5 godziny. W czasie dnia pracy pracownik otrzymywał około 46 listów. 60 proc. badanych przyznało, że czuli się przeciążeni pracą. Odsetek tych, którzy czuli się wyjątkowo lub bardzo produktywnymi spadł do 51 proc. z 83 proc. w 1994 roku. W 1994 roku 82 proc. pytanych stwierdziło, że ukończyło co najmniej połowę dziennej pracy. W minionym roku było to już tylko 50 proc.

Dodaj komentarz