Bez patentów na oprogramowanie

Komisja Europejska oświadczyła, że w przygotowywanym projekcie prawa patentowego algorytmy uznawane są za niepatentowalne.
Wynika z tego, że na terenie UE nie będzie można wydawac patentów na oprogramowanie. Prawo unijne nie będzie jednak wiążące dla Europejskiego Urządu Patentowego, działającego według przepisów prawa europejskiego.

Ewentualne decyzje EPO przyznające patenty na algorytmy będą mogły być uchylane na drodze sądowej. Komisja Europejska ma nadzieję wprowadzić bezpośrednie połączenie między prawem unijnym a europejskim prawem patentowym, które zapobiegało by takim rozdźwiękom.

Stanowisko Komisji zostało opublikowane w odpowiedzi na list eurodeputowanego Adama Gierka, w którym wskazywał on na udzielanie przez EPO patentów unieważnianych później przez krajowe urzędy patentowe.

Dodaj komentarz