Będzie niższy VAT na e-booki?

28 marca 2013 0 przez Marcin Kaczmarek

Czy wyższy na książki papierowe? Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020", w której zapisano postulat zrównania stawek VAT na e-booki i tradycyjne książki. Jak zaznaczył premier, "będziemy się bić także w Europie o to, by e-book był traktowany tak jak tradycyjna książka, jeśli chodzi o wymiar VAT". Obecnie książki papierowe są objęte stawką 5-procentową, a e-booki 23-procentową, gdyż te drugie są traktowane jako usługa świadczona drogą elektroniczną.

Zapowiedź podjęcia działania na rzecz obniżenia stawek VAT na dobra w postaci cyfrowej pojawiają się także w dokumentach Komisji Europejskiej, np. w wydanym 18 grudnia 2012 r. komunikacie Komisji Europejskiej: "Europejska agenda cyfrowa – cyfrowe pobudzenie wzrostu w Europie". Zgodnie ze stanowiskiem rządu do tego komunikatu, Polska popiera zapowiedziany przegląd struktury obecnie obowiązujących stawek VAT zgodnie z zasadą, iż podobne towary i usługi powinny podlegać tym samym stawkom podatku. Usunięcie tych barier było powtarzającym się postulatem partnerów społecznych i będzie zapewne służyło obniżeniu cen e-booków.