BEA przejmuje Flashline

BEA Systems przejęła firmę Flashline, specjalizującą się w dziedzinie repozytoriów metadanych.

Przejęcie przyczyni się do szybszego wprowadzania na rynek nowych produktów i zapewnienia nowych źródeł przychodów dla obu firm. Repozytorium Flashline będzie kluczowym elementem serii produktów AquaLogic.

Umożliwi monitorowanie płynnych aktywów i zarządzanie nimi we wspólnym repozytorium, z którego dane będą mogły być
udostępniane na potrzeby różnych projektów i wykorzystywane do pomiaru docelowej wartości biznesowej. Repozytorium Flashline będzie sprzedawane pod nazwą BEA AquaLogic Enterprise Repository i będzie podstawowym elementem
strategii na rzecz zapewnienia ujednoliconego środowiska dla architektury SOA.

„Wciąż realizujemy strategię dotyczącą architektury SOA, którą nakreśliliśmy rok temu” – powiedział Rob Levy, wiceprezes i dyrektor techniczny w BEA Systems – „Nadal skupiamy się na zwiększeniu przychodów z działalności, poprzez wprowadzanie udoskonaleń, które pozytywnie wpłyną na nasze plany rozwoju produktu i cele biznesowe. Nie ma żadnych wątpliwości, że
repozytorium jest kluczowym elementem, który umożliwia funkcjonowanie architektury SOA, a repozytorium Flashline zapewni ujednolicone środowisko dla tej architektury”.

Dodaj komentarz