Bauer wykupuje Interię

4 grudnia 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Bauer Media Invest GMBH odkupi od ComArch akcje Interia.pl, dzięki czemu będzie kontrolował 89,4 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy portalu.

Na mocy podpisanej umowy Comarch zbędzie posiadane przez siebie akcje imienne uprzywilejowane oraz akcje zwykłe na okaziciela stanowiące łącznie około 36,08% kapitału zakładowego, na które to akcje przypada łącznie 48,48% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Interia.pl.

„Przejęcie Interia.pl jest dla Grupy Bauer kolejnym ważnym krokiem w rozwoju strategii multimedialnej. Dostrzegamy duży potencjał synergii między prasą, radiem i Internetem w zakresie tworzenia treści redakcyjnych, szerokiej oferty reklamowej i wzajemnej promocji. Wysoka aktualna pozycja Interia.pl w rankingu najważniejszych polskich portali stwarza solidne podstawy do nadania temu procesowi wysokiej dynamiki. Szczegóły strategii zostaną ogłoszone w pierwszym kwartale 2008 roku” – powiedział Witold Woźniak, Prezes Grupy Bauer.

„Sprzedając większościowy pakiet Interia.pl porządkujemy aktywa grupy Comarch. Podstawowa działalność Comarch to budowa systemów informatycznych. Dalsze zaangażowanie w Interię wymagałoby budowy grupy medialnej, co nie jest naszym celem” – mówi Prezes Comarch SA, Profesor Janusz Filipiak.

Grupa Bauer i Comarch planują kontynuację współpracy technologicznej i informatycznej po sfinalizowaniu transakcji.