Ban na Blu-ray w Stanach?

21 marca 2008 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Amerykańska Komisja Handlu Międzynarodowego zamierza wszcząć dochodzenie w sprawie podejrzenia naruszenia patentu w odtwarzaczach Blu-ray.

Patent związany jest z diodami, które emitują światło o krótkiej długości fali. Diody takie używane są między innymi w telefonach i odtwarzaczach formatu Blu-ray. Łącznie pod lupą znajdzie się około 30 przedsiębiorstw, w tym między innymi Sony, Nokia, Motorola, LG i Matsushita.

Dochodzenie zostanie wszczęte na skutek wniosku złożonego przez Gertrude Neumark Rothschild, profesor Columbia University. Skarżąca domaga się zablokowania importu do Stanów produktów naruszających należący do niej patent.

Sony odmówiło komentarza w tej sprawie, tłumacząc się potrzebą dokładnego zapoznania z sytuacją.