Ballmer: zarzuty Google są bezpodstawne

18 czerwca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Zarzuty stawiane przez Google są bezpodstawne, a Microsoft stosuje się do warunków ugody antymonopolowej z 2002 roku – uważa Steve Ballmer.

W grudniu ubiegłego roku Google złożył potajemnie skargę na wbudowaną w Windows Vista usługę indeksowania zawartości systemu plików. Według przedsiębiorstwa, zaimplementowanych w systemie operacyjnym z Redmond mechanizmów nie można wyłączyć, a działanie natywnego dla Windows indeksowania zakłóca funkcjonowanie rozwiązań trzecich, na przykład dostarczanych przez Google.

„Cały czas stosujemy się do postanowień porozumienia zawartego z rządem USA w wyniku uznania naszej pozycji związanej z systemem Windows” – oświadczył Ballmer.

Stosunki między Microsoft i Google zaostrzają się coraz bardziej, jako że oba przedsiębiorstwa są bezpośrednimi konkurentami w branży reklamy internetowej.