B3System idze na zakupy

B3System poinformował o zakupie 100% udziałów w Spółce NaviPro i 94,11% akcji HS Partner Pro-Test.

NaviPro w 2006 roku osiągnęło sprzedaż na poziomie 1.438,60 tysięcy, zaś dzięki wysokiej rentowności zysk netto wyniósł 161,2 tys. zł. NaviPro większość swoich przychodów osiąga na podstawie stałych umów serwisowych, co zapewnia mu bardzo stabilną sytuację finansową.

NaviPro istnieje od 7 lat i zajmuje się wdrożeniami systemów wspomagania biznesu klasy MRP II/ERP. Obecnie 15 osobowy zespół konsultantów i specjalistów NaviPro ma za sobą realizacje projektów w tak renomowanych firmach i instytucjach jak: Expander, Noblebank, Open Finance, czy ACNielsen. Poza kontynuowaniem swojej dotychczasowej działalności NaviPro wzmocni niedawno powstały dział rozwiązań biznesowych w B3System.

HS Partner Pro-Test to firma, której korzenie sięgają końca lat osiemdziesiątych. Spółka jest dostawcą nowoczesnych, kompleksowych rozwiązań informatycznych dla branży hotelowo-gastronomicznej, opartych o autorskie oprogramowanie komputerowe, wspomagające zarządzanie.

Dodaj komentarz