Avaya połączy się z Silver Lake i TPG Capital

6 czerwca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Avaya poinformowała o zawarciu umowy dotyczącej połączenia z firmą inwestycyjną Silver Lake oraz prywatną spółką inwestycyjną TPG Capital.

Na mocy zawartej umowy akcjonariusze firmy Avaya otrzymają 17,50 USD w gotówce za każdą posiadaną akcję zwykłą. Cena ta jest wyższa o 28 procent od ceny zamknięcia za akcje Avaya (13,67 USD) z dnia 25 maja 2007 roku (ostatniego dnia obrotu akcjami tej firmy przed ogłoszeniem informacji o możliwości połączenia) oraz o 33 procent wyższa od średniej ceny zamknięcia w okresie 30 dni poprzedzających dzień 25 maja 2007 (13,17 USD).

Jeśli akcjonariusze i instytucje kontrolne zaakceptują umowę oraz jeśli spełnione zostaną pozostałe warunki wymagane przy tego rodzaju transakcjach, umowa prawdopodobnie zostanie sfinalizowana jesienią 2007 roku.

Na mocy warunków umowy o fuzji Avaya może zabiegać o oferty od stron trzecich w okresie najbliższych 50 dni. Firma może także w dowolnym czasie, zgodnie z warunkami umowy, odpowiadać na propozycje inicjowane przez strony trzecie. Nie ma jednak gwarancji, że proces ten doprowadzi do zawarcia innej transakcji. Avaya nie będzie informować o wynikach procesu zabiegania o oferty do czasu podjęcia decyzji przez Zarząd.