Avaya: mobilność rewolucjonizuje pracę i życie

23 listopada 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Elastyczność i wolność kontra zależność i pozbawienie prywatności: Avaya podsumowała wyniki przeprowadzonego przez siebie badania „Managerowie jakich nie znamy – jak technologie mobilne wpływają na środowisko pracy”.

W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 147 menedżerów z Polski oraz 2.259 osób zajmujących się zarządzaniem ze Wielkiej Brytanii, Australii i Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że Polacy szybciej asymilują nowe technologie – do pracy ze smartphonem lub PDA przyznało się 30% rodzimych menedżerów, podczas gdy wśród zagranicznych przebadanych odsetek ten wyniósł 17%.

Wśród osób przebadanych w Polsce kobiety stanowiły tylko 3,4% respondentów – za granicą odsetek kobiet-menedżerów był 10 razy większy.

Przedstawiający wyniki sondy Wojciech Głownia, dyrektor zarządzający Avaya Poland podkreślił, że rozwój mobilnych technologii i możliwość pracy niezależnie od miejsca, w którym się przebywa, prowadzi do zatarcia klarownego podziału między życiem zawodowym a prywatnym.

Do zobrazowania tej tezy Głownia przytoczył chwilami humorystyczne, ale bardzo znaczące wyniki ankiety przeprowadzonej wśród kadry zarządzającej. Niemal połowa respondentów – 44% – zadeklarowała, że zdarzyło im się pracować będąc ubranym tylko w pidżamę. Do uczestniczenia w konferencji telefonicznej będąc ubranym co najwyżej w szlafrok przyznało się 27 procent ankietowanych.

Badanie Avayi wyeksponowało różnice w nawykach korzystania z mobilnych technologii. W Polsce do rozmów prowadzonych w trakcie prowadzenia samochodu co najmniej raz dziennie przyznało się 83% ankietowanych; 64% zagranicznych respondentów oznajmiło, że wcale nie rozmawiają przez telefon podczas kierowania.

Mobilność sprawia, że praca zaczyna wkraczać także w bardzo intymne rejony – 30% przebadanych poinformowało, że często rozmawia przez telefon w toalecie, dalsze 40% przyznało, że zdarzyło im się to co najmniej raz. Pozostałe 30% respondentów nie uczestniczyło w takiej sytuacji. Co ciekawe i warte podkreślenia, do rozmów w toalecie przyznało się ponad dwa razy więcej użytkowników smartphonów, niż posiadaczy „zwykłych” telefonów komórkowych.

Jak bardzo technologie mobilne stały się integralną częścią życia, pokazuje pytanie o odpowiedź na enigmatyczną wiadomość „oddzwoń, pilna sprawa” otrzymaną podczas wakacji. Zdecydowana większość respondentów – zarówno w Polsce, jak i w badaniu ogólnym – zadeklarowało skontaktowanie się w przeciągu 24 godzin. Natychmiast jest w stanie zrobić to 28% polskich ankietowanych, tego samego dnia 34%, a następnego – 10%. 26% respondentów odpowiedziałoby dopiero po powrocie do biura, a 2% zignorowałoby wiadomość całkowicie.

Niemal 3/4 spośród przebadanych polskich menedżerów wysłało wiadomość tekstową do osoby znajdującej się w tym samym pomieszczeniu. 64% użytkowników smartphonów pisze podczas spotkań maile, ukrywając urządzenia pod stołem.

„Nie ma ucieczki przed mobilnością” – podsumował wyniki badań Wojciech Głownia – „Sztuka polega na świadomym wykorzystaniu jej możliwości”.


O szerszą interpretację przeprowadzonej ankiety pokusiła się dr Joanna Heidtman, psycholog i socjolog biznesu, która uważa, że nowa technologia wymaga od korzystających z jej możliwości odpowiedniej dojrzałości.

Heidtman jest zdania, że technologia rozwija już istniejące trendy, tworząc przy okazji nowe możliwości. W świecie mobilnym przeżytkiem staje się koncepcja linearnej pracy, w dzisiejszym świecie menedżer musi odznaczać się umiejętnością pracy symultanicznej i wielowątkowej, połączonej z darem syntezowania danych.

Socjolog jest zdania, że zanikł podział na życie zawodowe i prywatne, a telepraca z oddzielnego typu pracy stała się po prostu stylem jej wykonywania. Równocześnie, w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw „twierdze” – sformalizowane działy odpowiedzialne za wykonywanie określonych obowiązków – są zastępowane przez „namioty” – skoncentrowane na osiągnięciu celu grupy, tworzone wśród pracowników w odpowiedzi na zaistnienie potrzeby i rozwiązywane po spełnieniu swojej funkcji.

Joanna Heidtman podkreśliła, że dzięki technologiom mobilnym możliwe stało się wykorzystywanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności pracowników bez względu na to, w której części świata aktualnie te osoby aktualnie przebywają.

Zdaniem psycholog, w przyszłości całkowicie zniknie problem oddzielania sfery prywatnej od zawodowej; świadczenie pracy nie będzie tak sformalizowane, jak dziś, a w ramach „obowiązków służbowych” znajdzie się także miejsce na rozwijanie „prywatnych” zainteresowań menedżera.

Nie będzie już potrzeby „przenoszenia się” ze strefy służbowej i vice versa, oba te aspekty ulegną zjednoczeniu. „Życie jest tylko jedno” – powiedziała Heidtman, przedstawiając wizję pracy, w której liczyć będzie się przede wszystkim rozwój własny, inni ludzie, wartości i pasja.