Atmosfera: nowy serwis internetowy ATM

19 marca 2009 0 przez Grzegorz Pietrzak

ATM S.A. uruchomiła nowy serwis internetowy, poświęcony systemom informatycznym z rodziny Atmosfera. Ma on przybliżyć funkcjonalność oraz zilustrować możliwe zastosowania platformy Atmosfera w różnych branżach. System Atmosfera został stworzony do obsługi procesów IT w organizacji. Doświadczenia użytkowników systemu pokazały, że platforma Atmosfera jest już na tyle rozbudowana i elastyczna, że bez konieczności modyfikacji może być użytkowana w różnych obszarach biznesowych. Stąd też coraz więcej projektów wdrożeniowych systemu dotyczy obszarów wykraczających poza IT.

Z rozwiązania Atmosfera korzysta już kilkudziesięciu klientów, w tym
zarówno duże przedsiębiorstwa, takie jak operatorzy telefonii
komórkowej czy duże instytucje finansowe, jak i podmioty z rynku małych
i średnich przedsiębiorstw.

Sukces rozwiązania (zwłaszcza w obszarze działalności firm usługowych)
oraz wymierne korzyści, jakie przynosi firmom wdrożenie rozwiązania,
skłoniły ATM do szukania nowych możliwości uplasowania produktu na
szerszym rynku. Powstanie strony ma bezpośredni związek z
przygotowaniami do stworzenia ogólnokrajowej sieci sprzedaży. Akwizycja
partnerów powinna rozpocząć się w najbliższych tygodniach.

 

Serwis można
zobaczyć pod adresem: www.atmosfera.com.pl.