ATM sięga za granicę

22 sierpnia 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

ATM stało się mniejszościowym udziałowcem holenderskiego operatora telekomunikacyjnego Linx Telecommunications B.V.

Transakcja nastąpiła poprzez objęcie akcji nowej emisji za łączną kwotę 16,5 mln euro w gotówce, co daje ATM 22% udział w powiększonym kapitale. Tym samym począwszy od 1 września Linx będzie wnosił wkład do skonsolidowanego zysku grupy kapitałowej ATM S.A.

Linx Telecommunications B.V. jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się niezależnych operatorów w Europie Środkowej i Wschodniej. Spółka systematycznie realizuje plany finansowe oraz z sukcesem dokonuje ekspansji w regionie. Jest już obecna w m.in. Rosji, Estonii, Litwie, Łotwie i na Ukrainie. Dysponuje rozległą siecią rozciągającą się od Londynu po Moskwę i od Helsinek po Tbilisi.

Intencją ATM jest systematyczne zwiększanie zaangażowania kapitałowego w Linx Telecommunications w celu ekspansji geograficznej z kompletnym portfelem usług telekomunikacyjnych.