ATM i Cisco zyskują na współpracy

Przychody ATM ze sprzedaży produktów i rozwiązań opartych na tech­nologiach Cisco w 2006 roku przekroczyły 29 mln zł, co stanowi wzrost prawie o 20% w porównaniu z poprzednim rokiem.


Większość ubiegłorocznych obrotów (niemal 65%) przypada na sektor telekomunika­cyjny. Jest to zgodne z tendencją obserwowaną przez Cisco, według której największy wzrost przychodów w ciągu ostatniego roku – rzędu 43% – wystąpił na rynkach wschodzących oraz w strategicznym dla tego dostawcy sektorze operatorskim. Ten sektor jest również strategiczny dla ATM.

ATM opracowuje własne produkty oparte na technologiach, które Cisco dopiero wprowadza na rynek. Jednym z przykładów jest SMaCS (Service Management and Charging System) – system zarządzania usługami dodanymi w sieciach IP (np. rozliczanie korzystania z treści cyfrowych, w tym z usług wideo na żądanie), który doczekał się już pierwszych wdrożeń. Ważne jest także współdziałanie obu firm w dziedzinie dystrybucji sygnału telewizyjnego oraz usług wideo na żądanie, zmierzające do wykorzystania technologii nabytych przez Cisco wraz z ich producentami. Największą firmą przejętą przez Cisco w 2006 roku była Scientific Atlanta, specjalizująca się właśnie w technologiach telewizji cyfrowej.

ATM i Cisco deklarują wolę rozszerzenia współpracy także poza granice Polski. Na rok 2007 ATM planuje wzrost sprzedaży rozwiązań opartych na technologiach Cisco o połowę, czyli do ponad 40 mln zł.

Dodaj komentarz