Asseco kupuje w Austrii

Za pośrednictwem Asseco Slovakia, Grupa Asseco nabyła 60% pakiet akcji UNiQUARE, a pozostałe 40% akcji znajduje się w posiadaniu dotychczasowych akcjonariuszy. Powyższa transakcja wymaga uzyskania zgody Urzędu Antymonopolowego Słowacji.

UNiQUARE Software Development koncentruje się na tworzeniu rozwiązań informatycznych dla banków i instytucji finansowych. Podstawą portfela produktów spółki są rozwiązania typu front-end dla systemów CRM. Spółka dostarcza swoje rozwiązania do państw Europy, Azji, Bliskiego Wschodu, a także Afryki.

W najbliższym okresie jednym z najważniejszych celów Grupy Asseco będzie fuzja Asseco Poland z polskim gigantem PROKOM SOFTWARE. W ten sposób Grupa Asseco stanie się największą spółką IT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i będzie aspirowała do rankingu TOP 10 największych firm informatycznych w Europie. Kapitalizacja rynkowa Grupy osiągnie 6 miliardów złotych, a liczba pracowników zatrudnionych w całej organizacji wzrośnie do 7500 osób.

Po połączeniu z PROKOMEM, głównym celem Grupy Asseco będzie osiągnięcie w 2008 roku skonsolidowanego zysku netto na poziomie 65 milionów Euro.

Dodaj komentarz