Asseco bierze Prokom

Wieszczona miesiąc temu mega-fuzja polskiej branży IT staje się faktem – Asseco Poland złożyło ofertę wykupienia akcji Prokom Software.
Asseco złożyło ofertę spółce Prokom Investments oraz Ryszardowi Krauze. Akcje objęte ofertą uprawniają do 23,69& głosów na WZA Prokom Software. Oferent gotów jest wyłożyć 700 mln złotych. Oferta jest ważna do 30 września.

W przypadku zaakceptowania oferty, Asseco zamierza przedstawić akcjonariuszom propozycję fuzji obu spółek.

W wyniku fuzji powstałaby największa firma informatyczna w Polsce i jedna z największych w Europie Środkowej. Aktualna kapitalizacja obu spółek na GPW wynosi łącznie ponad 5 mld złotych.

Fuzja miałaby odbyć się na zasadach zbliżonych do przejęcie przez Asseco Softbanku, przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na przejmującą w zamian za akcje wyemitowane dla akcjonariuszy spółki przejmowanej.

Szefem powstałej po fuzji spółki miałby być Adam Góral, obecnie prezes Asseco Poland.

Dodaj komentarz