Apple ucieka z Indii

Zaledwie dwa miesiące po uruchomieniu w Indiach działu rozwoju oprogramowania, Apple zapowiada jego zamknięcie.
W centrum ulokowanym w Bangalore zatrudnionych jest obecnie 600 osób. W tym regionie Indii znajduje się wiele filii przedsiębiorstw nastawionych na tworzenie oprogramowania. Koszta pracy są mniejsze niż u większości amerykańskich odpowiedników. Mimo to Apple ogłosiło, że zamierza przenieść centrum do innego kraju.

Korporacja nie podała dokładnych powodów swojej decyzji. Można więc tylko spekulować, czy w grę nie wchodzi sygnalizowany przez nas proces migracji przedsiębiorstw poszukujących taniego outsourcingu do Europy Środkowej i Wschodniej.

Indyjscy programiści mają otrzymać dwumiesięczne odprawy. Pracy nie straci 25 osób odpowiedzialnych za lokalny marketing i sprzedaż.

Dodaj komentarz