Apple przegrało z tajemnicą dziennikarską

28 maja 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Sąd Apelacyjny w Kalifornii odrzucił roszczenia Apple domagającego się ujawnienia źródeł opublikowanych na blogach informacji stanowiących tajemnicę handlową.
W listopadzie 2004 roku wiele serwisów – między innymi AppleInsider, Powerpage.org czy kilka blogów – opublikowały w sieci informacje na temat projektowanego ówcześnie nowego interfejsu do GarareBand, zwanego kodowo „Asteroid”.

Sąd uznał, że Apple nie może żądać ujawnienia przez dziennikarzy i bloggerów osoby odpowiedzialnej za przeciek informacji. Tym samym, stojąc na straży wolności prasy, objął ochroną tajemnicy dziennikarskiej również dziennikarstwo obywatelskie, czyli blogi.

W marcu 2005 sąd niższej instancji wydał decyzję na korzyść Apple. Dopiero apelacja pozwanych i argumentacja, że stosowanie prawa do uciszania dziennikarzy po tym, gdy Apple nie potrafiło dochować tajemnicy w ramach swojej organizacji może stworzyć niebezpieczny precedens, który będzie miał wpływ także na tradycyjną, drukowaną prasę.