Apple brata się z HTC

13 listopada 2012 0 przez Paweł Pilarczyk

Firmy Apple oraz HTC poinformowały o zawarciu porozumienia, na mocy którego wszelkie dotychczasowe spory prawne pomiędzy tymi przedsiębiorstwami zostały umorzone. Jednocześnie podpisano umowę licencyjną na 10 lat, w ramach której obie korporacje będą się wymieniać obecnymi i przyszłymi patentami.

Prezesi obu spółek (Tim Cook z Apple i Peter Chou z HTC) wydali oświadczenie, które brzmi mniej-więcej podobnie w treści: "Cieszymy się z osiągniętego porozumienia. Pozwoli nam ono koncentrować siły na tworzeniu nowych, innowacyjnych produktów, zamiast tracić energię i pieniądze na spory prawne".

Konsumenci powinni się z takiego porozumienia cieszyć, ale czy tylko my odnosimy takie wrażenie, że współpraca HTC i Apple to zwieranie szyków przeciwko dynamicznie rosnącemu udziałowi na rynku firmy Samsung?…