Apel Business Centre Club: Polska to internetowy zaścianek!

Właśnie został publikowany najnowszy raport „Global Information Technology Report” opracowany między innymi przez Światowe Forum Ekonomiczne. Zgodnie z tym dokumentem pod względem dostępu do sieci Internet oraz stopnia jej wykorzystania Polska zajmuje już ostatnie miejsce w Europie. Nasza pozycja systematycznie się pogarsza.

Na złą sytuację oraz brak działań i inwestycji w tym obszarze wskazywał
już ostatni raport Komisji Europejskiej opublikowany w sierpniu 2008 r.
Polska zajmowała wówczas przedostatnie miejsce (przed Bułgarią). A
teraz jest jeszcze gorzej. Na ten niebezpieczny trend BCC zwracał uwagę
wielokrotnie w minionym roku w analizach oraz szczegółowo w Raporcie
BCC podsumowującym rok działania rządu.

Zgodnie z oficjalnymi wynikami badań przedstawianymi przez Komisję i
Parlament Europejski, w ostatnich latach w krajach dawnej 15-tki wzrost
PKB w 25% jest związany z inwestycjami wykorzystującymi technologie
informatyczne, a wzrost produktywności pracy – w 40%. Jeśli Polska ma
być krajem nowoczesnym, w którym młodzi ludzie chcą żyć i budować swoją
przyszłość, muszą być stworzone najlepsze warunki dla budowy 
społeczeństwa informacyjnego, co wyrówna szanse rozwoju dla Polaków,
bez względu na to, gdzie i jak żyją i skąd się wywodzą. Wsparciu tych
działań służą przewidziane dla Polski ogromne fundusze unijne.
Najważniejszy z nich z punku widzenia przedsiębiorców to Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka o wartości ponad 9,7 miliarda euro.
Niestety zgodnie z ostatnim raportem BCC dotyczącym stanu wykorzystania
funduszy europejskich, w ramach tego programu podpisano umowy dopiero
na 4 proc. dostępnych środków.

Półtora roku temu w expose premiera usłyszeliśmy m.in. że :
„…Współczesna komunikacja to przede wszystkim Internet. Jest to jeden z
kluczowych czynników sukcesu gospodarczego i cywilizacyjnego naszego
kraju. (…) Stworzymy mechanizmy, dzięki którym wszędzie w Polsce –
także w małych miejscowościach i na polskiej wsi – ludzie będą mogli
skorzystać z dobrodziejstwa globalnej sieci. Globalna sieć nie jest
bowiem zagrożeniem, jeśli będzie się mądrze korzystać z tych osiągnięć
techniki. (…) W moim rządzie ministrowie bez wyjątku rozumieją, na czym
polega międzyresortowe znaczenie współpracy na rzecz informatyzacji i
rozwoju nowych technologii i systemów teleinformatycznych. Chcemy
bowiem, aby obywatele uzyskali kolejny stopień, kolejny wymiar, jeśli
chodzi o wolność indywidualną i niezależność od biurokracji, tak aby
większość spraw urzędowych mogli załatwiać w najbliższej perspektywie
przez Internet, aby poprzez Internet mogli rozliczać podatki. (…) To
jest prawdziwa, praktyczna i realistyczna realizacja wizji taniego
państwa: dać człowiekowi maksimum instrumentów do swobodnego wyboru i
swobodnego dysponowania….”

Niestety w dalszym ciągu wiele z tych zapowiedzi pozostaje nadal w
sferze deklaracji, a podejmowane działania są mało skuteczne, na co
wskazują publikowane raporty.

W związku z powyższym Business Centre Club zwraca się z apelem o pilne podjęcie skutecznych działań w zakresie:

 1. Zwiększania możliwości dostępu do sieci Internet oraz stopnia jej
  wykorzystania i tym samym przeciwdziałaniu postępującemu wykluczeniu
  cyfrowemu oraz przedstawienie jasnej informacji w zakresie zamierzeń
  rządu dotyczących budowy społeczeństwa informacyjnego w perspektywie
  najbliższych kilku lat oraz kierunków i zasad prowadzenia jasnej i
  spójnej polityki w tym obszarze
 2. Ustalenia jasnej i przejrzystej struktury koordynacji działań rządu
  w tym zakresie, w tym wyznaczenia jednego odpowiedzialnego organu lub
  osoby – obecnie w ten proces zaangażowanych jest wiele resortów,
  komisji, grup roboczych i innych struktur czy inicjatyw
 3. Przedstawienia planu operacyjnego do Strategii Rozwoju Społeczeństwa
  Informacyjnego w Polsce do 2013 roku, gdyż dokument przyjęty w grudniu
  2008 r. przez Radę Ministrów ma charakter zbyt ogólny

 

W dalszym ciągu widoczny jest brak koordynacji współpracy
administracji, sektora prywatnego i organizacji pozarządowych (czyli
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego) w zakresie budowy nowoczesnej
gospodarki opartej na wiedzy (społeczeństwa informacyjnego), jej
wykorzystaniu i wymianie informacji.

 

BCC jest inicjatorem Koalicji na Rzecz Budowy Społeczeństwa
Informacyjnego (KRESI) – platformy dialogu i współdziałania środowisk i
organizacji związanych z branżą teleinformatyczną na rzecz rozwoju
społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz propagowania wiedzy i
podejmowaniu wspólnych działań służących jego budowie.

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x