Akcje NTT System po 4,50 zł

Największy polski producent komputerów PC ustalił cenę emisyjną akcji dostępnych w przeprowadzanej ofercie publicznej.

„Cena emisyjna akcji serii C (Akcje Oferowane) została ustalona na poziomie 4,50 zł za jedną akcję” – czytamy w komunikacie spółki. Planowany przedział cenowy wynosił 3,50-5 zł.

Oferta przeprowadzona zostanie w dniach 21-26 marca. Emisja C obejmuje 11,04 mln akcji, z czego 3 mln mają dostępne w transzy otwartej dla inwestorów indywidualnych, a 8 mln – dla inwestorów instytucjonalnych.

Środki pozyskane z emisji NTT zamierza wykorzystać na: budowę zakładu produkcyjnego (10-11 mln zł), wdrożenie nowego systemu CRM (0,5-1 mln zł), utworzenie centrum szkoleniowego (0,5-1,5 mln zł), rozbudowę centrum serwisowego (0,5 mln zł), budowę centrum logistycznego (20 mln zł) oraz zautomatyzowanie sposobu zamawiania komputerów (1 mln zł). 13 mln złotych zasili środki obrotowe.

Dodaj komentarz