State of Polish AI 2021 – Wykorzystanie AI w Polsce według raportu fundacji Digital Poland

Z raportu fundacji Digital Poland dotyczącego wykorzystania AI w Polsce „State of Polish AI 2021” wynika, że Polska zajmuje 7. miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby ekspertów pracujących nad rozwojem lub wdrożeniem sztucznej inteligencji. Jednocześnie zajmujemy w tym pierwsze miejsce w regionie krajów Europy Środkowej i Wschodniej (CEE).

Pozostałe dane dotyczące ekosystemu AI niestety nie są już tak pozytywne. A wszystko to mimo iż polskie firmy pokazują, że zastosowanie AI nie jest zbyt odległą wizją. Fundacja Digital Poland w raporcie „State of Polish AI 2021” przedstawiła stan rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce oraz zalecenia, które pozwolą nam równać się z najlepszymi gospodarkami świata.

Materiał fundacji Digital Poland

Fundacja Digital Poland

Fundacja Digital Poland została powołana w celu integracji firm i społeczeństwa. Zajmuje się propagowaniem wiedzy dotyczącej roli innowacji i cyfryzacji w rozwoju gospodarczym kraju. Skupia firmy i organizacje różnych branż, zachęcając je do współpracy nad konkretnymi projektami.

Misją Fundacji jest pozycjonowanie Polski jako liczącego się ośrodka innowacji cyfrowych na świecie. Promując międzynarodową i międzybranżową inicjatywę, łącząc siły, tematy i tworząc sieć kontaktów i relacji mobilizuje firmy do przechodzenia ze świata offline do online. Fundacja Digital Poland zaprasza do współpracy wszystkich, którzy są zainteresowani realizowaniem innowacyjnych projektów, które odmienią polską gospodarkę.

AI Poland

Fundacja Digital Poland uruchomiła specjalną platformę do promocji polskiego ekosystemu sztucznej inteligencji. Celem AIPoland jest promowanie polskiego ekosystemu technologii wykorzystujących sztuczną inteligencję i wspomaganie współpracy pomiędzy krajowymi i zagranicznymi podmiotami w różnych obszarach. Chodzi m.in. o rozwój nowych inicjatyw i pozyskiwanie finansowania. Platforma ułatwia również rodzimym przedsiębiorcom promocję za granicą. Pomaga w pozyskaniu partnerów biznesowych oraz w ochronie własności intelektualnej.

10 Senses

10 Senses jest warszawskim startupem data science. Wśród jego klientów są firmy z sektorów telekomunikacji, opieki zdrowia, handlu detalicznego i automotive. Startup ten wspiera firmy w zrozumieniu danych i data governance, jak również w wykorzystaniu AI. W tym także processs miningu i modeli maszynowego uczenia w celu optymalizacji procesów i efektywnego podejmowania decyzji biznesowych wykorzystujących rzeczywiste dane.

10 Senses pomaga klientom poprzez doradztwo, szkolenia i wdrożenia rozpoczynając od analizy potrzeb, poprzez fazę PoC, aż po finalny etap wdrożenia produkcyjnego.

Raport „State of Polish AI 2021”

Zdaniem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów skuteczne zaimplementowanie rozwiązań bazujących na AI do polskiej gospodarki może podnieść dynamikę wzrostu PKB o 2,65 proc. rocznie. Wzrost napędzany sztuczną inteligencją jest celem uchwalonej przez rząd Polityki rozwoju AI w Polsce.

ai-w-polsce-state-of-polish-2021-raport-digital-poland-Beata-Lubos
Beata Lubos, Dyrektor Departamentu Innowacji w MRPiT

Jako Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii staramy się wyjść naprzeciw wyzwaniom, jakie obecnie stają przed polskimi małymi i średnimi firmami wobec konieczności wdrożenia sztucznej inteligencji, jako jednego z niezbędnych elementów transformacji cyfrowej i zapewnienia konkurencyjności w przyszłości.” – pisze w raporcie dr Beata Lubos, Dyrektor Departamentu Innowacji w MRPiT.

Efektywna realizacja tych celów nie będzie możliwa bez dogłębnej analizy branży. Dlatego fundacja Digital Poland postanowiła sprawdzić kondycję krajowego ekosystemu sztucznej inteligencji. „State of Polish AI 2021” to najnowsza wersja raportu Map of Polish AI 2019. Można go pobrać ze strony fundacji.

Badanie jest pierwszym i do tej pory jedynym na rynku, które tak kompleksowo przedstawia wdrożenia i zainteresowanie rodzimych spółek sztuczną inteligencją.

Publikacja stanowi źródło wiedzy dla polskich i międzynarodowych inwestorów, a także pomaga przyciągnąć ich uwagę. Znajdują się w niej komentarze ponad sześćdziesięciu ekspertów, najważniejsze trendy, charakterystyka ekosystemu R&D oraz sektora akademickiego. Autorzy raportu przedstawiają również pakiet rekomendacji, których wdrożenie przyśpieszy rozwój branży AI.

Rozwiązania AI w Polsce

Z przeprowadzonych przez Fundację Digital Poland badań wynika, że polskie spółki zajmujące się sztuczną inteligencją zwykle wykorzystują małe zespoły, liczące od pięciu do dziesięciu pracowników. Największy kapitał ludzki gromadzą korporacje, których stać na sfinansowanie zespołów liczących ponad 40 osób.

Ponad połowa firm, która rozwija produkty i usługi AI, osiąga siedmiocyfrowe zyski. 8 proc. notuje przychody powyżej 50 mln zł.

ai-w-polsce-state-of-polish-2021-raport-digital-poland-Magdalena Kasiewicz
Magdalena Kasiewicz, Customer Success Lead w polskim oddziale Microsoft

Polskie firmy już dzisiaj udowadniają, że zastosowanie AI to nie odległa wizja, ale realny scenariusz biznesowy dający konkretne korzyści. Przedstawione badania wyraźnie pokazują, że praktycznie każda firma jest w stanie budować swoją przewagę konkurencyjną na wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji.” – podkreśliła w raporcie Magdalena Kasiewicz, Customer Success Lead w polskim oddziale Microsoft.

Jedna trzecia firm zajmujących się AI większość swoich przychodów uzyskuje w kraju. Niemal tyle samo firm (32 proc.) przychody odnotowuje wyłącznie za granicą.

Głównymi rynkami zewnętrznymi dla polskich spółek są Ameryka Północna (44 proc.), UE (42 proc.) i Wielka Brytania (21 proc.). Bliska współpraca w tych regionach potwierdza, że rodzime firmy technologiczne wykorzystują szanse, jakie daje globalna gospodarka. To pokazuje także, że oferowane przez nie usługi i produkty charakteryzują się wysoką jakością.

Firmy z sektora AI świadczą usługi głównie dla firm z IT i Telekomunikacji (58 proc.), finansów i bankowości (41 proc.). Obsługują także klientów związanych z handlem, w tym e-commerce (34 proc.).

Jak wypada Polska w porównaniu z resztą świata?

Większość firm dodała usługi lub produkty związane ze sztuczną inteligencją dopiero w 2015 roku. Mimo tego Polska podąża za globalnymi trendami w zakresie technologii AI. Dominującymi językami używanym do jej rozwoju jest Python (95 proc.) oraz R (50 proc.).

Raport pokazuje również, że profil polskich ekspertów AI nie odbiega od europejskich standardów. Zajmujemy siódme miejsce w UE pod względem nominalnej liczby talentów AI w UE, a pierwsze w regionie CEE.

Tak wysoki poziom kompetencji przyciąga nad Wisłę firmy o globalnym zasięgu. Wśród nich są tacy giganci jak Amazon, EY, Google, Intel, Nokia, Samsung, TCL, TomTom, UBS i T-Mobile (Deutsche Telekom). Otworzyły one w Polsce swoje centra R&D, GDS, SDC.

image 2
Agnieszka Szweda, ekspert w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (Grupa PFR)

Ostatnie 10 lat pokazuje ogromny postęp, jaki Polska poczyniła w sektorze R&D, w tym w rozwoju AI. W 2010 roku istniała garstka centrów badawczo-rozwojowych. Był to jednak dopiero początek trendu wzrostowego, który obecnie przeżywa swój rozkwit. Globalni liderzy z różnych branż przenoszą do Polski swoje centra R&D, aby skorzystać z polskich specjalistów, którzy gwarantują najwyższe światowe standardy w realizacji zadań kluczowych dla ich biznesu.” – skomentowała w raporcie Agnieszka Szweda, ekspert w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (Grupa PFR).

Warszawa stolicą polskiej sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja to domena dużych aglomeracji. Pierwsze miejsce na mapie polskiego AI od lat zajmuje Warszawa. Potwierdza to także poprzednie badanie fundacji oraz raport Sztuczna inteligencja w Polsce – kompetencje ekspertów AI”.

W Warszawie znajduje się niemal 45 proc. firm rozwijających produkty i usługi wykorzystujące sztuczną inteligencję. Jest to możliwe, dzięki zagranicznym korporacjom, które otwierają w stolicy swoje centrale.

ai-w-polsce-state-of-polish-2021-raport-digital-poland-miasta

Kolejne miejsca zajmują Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań i Katowice.

image 1
Michał Chromiak, dyrektor ds. badań i rozwoju AI w UBS

AI w Polsce wpisuje się w globalny trend koncentrowania wysiłków związanych ze sztuczną inteligencją w obszarach metropolitalnych z dobrym dostępem do środowiska akademickiego (najlepsze uniwersytety) oraz dostępem do przemysłu (globalne marki) z wystarczającymi funduszami na wsparcie procesów R&D.” – tłumaczył dr Michał Chromiak, dyrektor ds. badań i rozwoju AI w UBS.

Kuleje współpracy firm i jednostek naukowych

Okazuje się, że niestety kompetencje ludzi i świetne pomysły to nie wszystko. Eksperci twierdzą, że Polska nadal jest na wczesnym etapie wdrażania rozwiązań wykorzystujących AI. Jednym z powodów jest brak efektywnej współpracy firm i jednostek naukowych.

Rozwój technologii związanych ze sztuczną inteligencją wymaga zaangażowania silnych zespołów akademickich. Chociaż 47 proc. badanych organizacji zatrudnia naukowców, to tylko 13 proc. z nich wymienia dane z ośrodkami akademickimi.

image 5
Przemysław Biecek, Prodziekan ds. badań i rozwoju na Politechnice Warszawskiej oraz kierownik MI2 Data Lab

Współpraca pomiędzy biznesem a uczelniami w zakresie AI jest wciąż w początkowej fazie. Najczęściej przybiera ona formę zatrudniania pojedynczych badaczy z uczelni, a nie współpracy z instytucją. Niewiele zmieniło się w tym obszarze w porównaniu z poprzednim raportem z 2019 roku, a sytuacja nie zmieni się w najbliższym czasie bez zachęt do współpracy z uwzględnieniem partnerskich warunków.” – tłumaczy w raporcie Przemysław Biecek, Prodziekan ds. badań i rozwoju na Politechnice Warszawskiej oraz kierownik MI2 Data Lab.

Jednym słowem jest dobrze, ale może być znacznie lepiej. Liczymy, że za rok uzyskamy jeszcze lepsze oceny i Polska wypadnie znacznie lepiej, niż to jest obecnie.

Źródło: Digital Poland, AIPoland, 10 Senses

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x