Administracja handluje oprogramowaniem Microsoftu

Ośrodek Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie „umowy SELECT, podpisanej między firmą Microsoft a Ministrem Nauki” sprzedaje licencje na oprogramowanie Microsoft.
„Ośrodek Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (OI WUW) jest jednostką organizacyjną podległą Wojewodzie, powołaną w 1990 r. do obsługi informatycznej Urzędu Wojewódzkiego, organów administracji publicznej z terenu województwa oraz służb i inspekcji wojewódzkich, jak również innych jednostek organizacyjnych, a ponadto podmiotów gospodarczych i osób fizycznych” – czytamy w opisie ośrodka udostępnionym na witrynie www.

Obszary działania OI to: gromadzenie i przetwarzanie danych adresowo-osobowych z obszaru województwa wielkopolskiego; udostępnianie informacji na podstawie posiadanych baz danych; informatyzowanie nowych zagadnień poprzez projektowanie, programowanie i wdrażanie aplikacji; serwis sprzętu informatycznego oraz sieci; wykonywanie sieci komputerowych; obsługa kont internetowych i serwisów www oraz prowadzenie szkoleń.

Jako podmiot odpowiedzialny za informatyzowanie, OI WUW rozprowadza wśród jednostek administracji publicznej licencje na oprogramowanie Microsoft. Nie czyni tego jednak jako pośrednik, tylko jako sprzedający – ośrodek opublikował nawet w Internecie cennik oferowanych przez siebie licencji.Fakt sprzedawania przez organ administracji rządowej oprogramowania komercyjnego podmiotom, które ma za zadanie informatyzować, rodzi pytania związane z kwestiami pojawiania się konfliktu interesów – można założyć, że ośrodek będzie forsował wykorzystywanie rozwiązań, na sprzedaży których zarobi.

Dodaj komentarz