AB agentem Polkomtela

W wybranych punktach sieci franczyzowej Alsen oferowana będzie pełna gama telefonów komórkowych wszystkich wiodących producentów zarówno w wolnej sprzedaży, jak i w promocjach organizowanych przez operatora sieci Plus.

Za pośrednictwem partnerów sieci Alsen klienci będą mogli również podpisać umowy z operatorem na świadczenie usług transmisji danych iPlus oraz transmisji głosu.

„Podpisana umowa to kolejny element realizowanej przez nas strategii funkcjonowania nie tylko na rynku sprzętu IT, ale również elektroniki użytkowej oraz usług i sprzętu telefonii komórkowej. Dzięki posiadanym już kompetencjom i infrastrukturze jesteśmy doskonałym partnerem zapewniającym obsługę kanałów sprzedaży wszystkim firmom operującym w tych segmentach” – powiedział Andrzej Przybyło, prezes Zarządu AB.

Strategia AB zakłada wykorzystanie ogromnego potencjału rynków IT, elektroniki użytkowej i telefonii komórkowej. Działalność w tych trzech segmentach pozwala wykorzystać efekt skali zarówno pod względem atrakcyjności cenowej oferowanego sprzętu, jak i efektywności kosztowej posiadanego zaplecza logistycznego. Dzięki temu spółka chce utrzymać obserwowany od dłuższego czasu trend wzrostu osiąganej rentowności.

Dodaj komentarz