900 mln na odrobienie informatycznych zaległości

Nowy plan informatyzacji państwa zakłada, że w ciągu najbliższych czterech lat na systemy elektronicznej obsługi podatków, ewidencji ludności PESEL 2, informatyzację ksiąg wieczystych i inne projekty zostanie wydane 900 mln złotych.

Plan ma być zatwierdzony jutro w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ma to być sposób na zniwelowanie opóźnień, które spowodowały przesunięcia terminów wdrożeń wielu oczekiwanych projektów. Pod względem dostępności usług publicznych w Internecie Polska ma jeden z najgorszych wyników w Unii Europejskiej.

„Plan jest skromny, zsumowane nakłady przedstawionych w nim projektów są o wiele mniejsze niż należałoby się spodziewać z zapowiedzi rządu. Niepokoi brak przełomowych projektów. Nie ma w planie odniesienia do rejestru usług medycznych czy systemu wypłat świadczeń emerytalnych” – podkreśla Wacław Iszkowski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Z 600 mln zł, jakie Bruksela przyznała Polsce na informatyczne usprawnienie administracji, wydano zaledwie kilka procent. Opóźnienia odczuły firmy IT, które z powodu zmniejszonych zamówień musiały obniżyć prognozy swych wyników za 2006 rok.

Dodaj komentarz