80% urzędów ignoruje e-maile

Tylko 34,4% urzędów gminnych i 17,2% powiatowych odpowiedziało na pisemny wniosek o udostępnienie informacji publicznej wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Transparency International Polska.

Polski oddział Transparency International przeprowadził badanie w ramach trwającego przez cały 2006 rok programu „Wdrażanie Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Monitoring i promocja”. Celem projektu jest ocena realizacji prawa dostępu do informacji publicznej w Polsce.

Najlepiej ze swoich obowiązków wywiązywały się urzędy w dużych miastach (100-500 tysięcy mieszkańców). Z raportu wynika, że łatwość uzyskania informacji wynika bezpośrednio z wielkości urzędu, zamożności regionu i frekwencji wyborczej.

Jako pozytywny należy uznać fakt, że od czasu wejścia w życie Ustawy o dostępie do informacji publicznej prawie 100% urzędów prowadzi Biuletyny Informacji Publicznej (BIP)” – podsumowują badanie autorzy rankingu, socjolodzy Tomasz Kasprzak i Przemysław Sadura.

Dodaj komentarz