75 mln zł kary dla TP

21 grudnia 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Telekomunikacja Polska musi zapłacić 75 mln złotych kary za dyskryminowanie konkurentów na rynku usług internetowych – uznał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Stosowana praktyka obowiązywała kilka lat. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Na podstawie sygnałów napływających od operatorów telekomunikacyjnych Prezes Urzędu wszczął w grudniu 2004 roku postępowanie antymonopolowe przeciw TP SA. Konkurenci największej w Polsce spółki telekomunikacyjnej zarzucali jej stosowanie niezgodnych z prawem ograniczeń w przepływie danych w Internecie. W trakcie podstępowania pracownicy UOKiK przeprowadzili kilka kontroli w TP SA.

Zebrany materiał dowodowy oraz uzyskane wyniki ekspertyz dały podstawę do wydania decyzji stwierdzającej stosowanie nieuczciwych praktyk. Zdaniem Prezesa UOKiK za ograniczenia w przepływie danych odpowiedzialne były specjalne ustawienia urządzeń stosowane przez Telekomunikację, które utrudniały dostęp do sieci.

Postępowanie antymonopolowe prowadzone przez Prezesa UOKiK wykazało, że praktyka Telekomunikacji polegała na wprowadzaniu do routerów filtrów, których zadaniem było ograniczanie przesyłu danych w zależności od ich źródła pochodzenia. Jeśli bowiem konkurenci TP SA korzystali z usług transmisji danych oferowanych przez tańszych dla nich operatorów zagranicznych, spółka stosując specjalne filtry skutecznie ograniczała ich działalność obniżając jakość usług. W rezultacie przedsiębiorcy zmuszeni byli do nabywania usług bezpośrednio od Telekomunikacji za cenę nawet kilkunastokrotnie wyższą niż oferowana przez operatorów zagranicznych. Skutkiem stosowanej praktyki było wyraźne pogorszenie jakości, a w niektórych przypadkach nawet całkowite uniemożliwienie transmisji danych.

Z opinią UOKiK nie zgadza się Telekomunikacja Polska, która wydała następujące oświadczenie:

Telekomunikacja Polska jest zdumiona decyzją UOKiK oraz wysokością kary za domniemane praktyki antykonkurencyjne wobec operatorów internetowych. Po trwającym niemal 4 lata postępowaniu Urząd nakazał zaprzestanie działań, które nie miały miejsca od półtora roku. TP odwoła się od tej decyzji.

Filtry na routerach obsługujących ruch innych operatorów zostały zlikwidowane już w lipcu 2006r., o czym Urząd był poinformowany i co wynika z uzasadnienia decyzji o karze.

Wysokość kary jest nieproporcjonalna do rodzaju, zakresu i skutków zarzucanych TP działań. Można odnieść wrażenie, że w tym konkretnym przypadku ważniejszy był medialny aspekt kary (najwyższa kara w historii UOKiK).