72% Polaków ma telefon komórkowy

72% Polaków ma co najmniej jeden telefon komórkowy – wynika z sondażu Biura Badania Opinii i Rynku „Estymator”.

Większość posiadaczy komórek – 95% – ma od 20 do 29 lat. Wśród nastolatków (13-19 lat) telefon komórkowy ma 91% ankietowanych. Wśród ludzi w wieku 30-39 lat komórkę ma 90% badanych. Później, wraz z wzrostem wieku użytkowników, liczba telefonów komórkowych stopniowo maleje.

Dla coraz starszych wynosi: 77% dla osób w wieku 40-49 lat, 60% dla przedziału 50-59 lat, 42% dla wieku 60-69 lat, oraz 32% dla osób w wieku 70 i więcej lat.

Z badania wynika, że posiadanie telefonu komórkowego zależy od wykształcenia – im bardziej wykształcony Polak, tym częściej ma komórkę: 86% Polaków z wyższym wykształceniem ją posiada, podczas gdy wśród osób z wykształceniem podstawowym odsetek ten wynosi tylko 51%.
Najwięcej użytkowników komórek – 79 % – mieszka w miastach średniej wielkości (od 50 do 200 tys. mieszkańców). Nieco mniejsze nasycenie komórkami obserwujemy w miastach dużych (powyżej 200 tys.) i małych (poniżej 50 tys.): około 74%. Odsetek ten jest tylko trochę niższy na wsi, gdzie wynosi 67%. Mniejszą popularność komórek w dużych miastach w porównaniu ze średnimi tłumaczy – według Estymatora – większe nasycenie telefonią stacjonarną.

Według sondażu, ważny jest także poziom dochodów, 93%najbogatszych Polaków (dochód rodziny powyżej 4000 zł miesięcznie) to użytkownicy telefonu komórkowego. Wśród osób najuboższych (dochód rodziny do 1000 zł) odsetek ten wynosi 57%.

Odsetek klientów poszczególnych sieci jest – według sondażu – następujący: Orange – 26%; Era – 25%; Plus – 25%; Heyah – 7%; Sami Swoi – 2%.

Najlepiej wykształceni są klienci Ery – 37% z nich ma wyższe wykształcenie. Ta sama sieć ma też najwięcej klientów o najwyższych dochodach. Najmłodszych użytkowników ma sieć Heyah – 26% z nich ma 13-19 lat. Z kolei wśród klientów Samych Swoich największy – 46%-towy, jest udział osób mieszkających na wsi. Sieć ta ma także największy odsetek osób o najniższych dochodach.

Badanie przeprowadzono od marca do maja 2006 roku w ramach projektu EstyMedia na ogólnopolskiej, losowej próbie 3724 osób w wieku od 13 do 80 lat.

Dodaj komentarz