5000 zł odszkodowania dla Romana Kluski

Sąd Apelacyjny w Krakowie utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji, przyznając Romanowi Klusce – byłemu właścicielowi Optimusa – odszkodowanie w wysokości 5000 złotych za niesłuszne zatrzymanie na 48 godzin w lipcu 2002 roku. Roman Kluska ubiegał się o kwotę 1,5 mln złotych.

Kluska został zatrzymany jako podejrzany w śledztwie dotyczącym rzekomych oszustw podatkowych. W listopadzie 2003 roku śledztwo umorzono z powodu niestwierdzenia przestępstwa. W październiku ubiegłego roku sąd przyznał Klusce 5 tysięcy zł odszkodowania za zatrzymanie i uznał, że odszkodowanie za stosowanie poręczenia majątkowego mu się nie należy. Od tego wyroku odwołał się prokurator i Roman Kluska.

Roman Kluska został zwolniony z aresztu za poręczeniem majątkowym w wysokości 8 mln złotych. Pieniądze były przetrzymywane jako zabezpieczenie na nieoprocentowanym koncie przez 16 miesięcy. Żądana przez biznesmena kwota miałaby być zadośćuczynieniem za niesłuszne zatrzymanie oraz pokryciem strat za zamrożenie kwoty kaucji.

Z dokonanej w maju przez SN wykładni wynika, że Roman Kluska zbyt późno złożył wniosek o odszkodowanie – powinien to zrobić w ciągu roku od zatrzymania. Obrońcy biznesmena argumentowali, że śledztwo zakończyło się ponad rok po incedencie, w związku z czym zarzut przedawnienia roszczeń jest sprzeczny z elementarnym poczuciem sprawiedliwości społecznej. Wniosek złożony przed prawomocnym zakończeniem śledztwa zostałby bowiem z pewnością oddalony.

Dodaj komentarz