46 miliony złotych za JTT

Skarb Państwa wypłacił spółce MCI Management SA odszkodowanie za błędne decyzje podjęte pod koniec lat 90-tych wobec firmy JTT Computer SA i doprowadzenie do jej upadłości. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu wykonał prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2011 r. i wpłacił na rachunek bankowy MCI Management SA 28.904.888,00 zł z tytułu zasądzonej należności głównej oraz kwotę odsetek ustawowych 17.508.838,94 zł.

Konrad Sitnik, wiceprezes zarządu MCI Management komentuje: "Z zadowoleniem przyjęliśmy fakt wpłynięcia na konto MCI Management SA pełnej zasądzonej przez Sąd Administracyjny kwoty odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami. Cieszy nas, że nasz kraj jest państwem prawa. Przyznane nam odszkodowanie, po odprowadzeniu podatku, w całości przeznaczymy na nowe inwestycje w obiecujące i innowacyjne projekty, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym oraz zwiększając liczbę miejsc pracy, w najbardziej wzrostowych sektorach. Wskutek błędnych decyzji skarbowych upadło jedno z najciekawszych polskich przedsiębiorstw lat ’90, a wielu specjalistów straciło pracę. Firma JTT – gdyby przetrwała – mogła być polską Nokią lub Apple. Mamy teraz nadzieję, że dzięki naszym inwestycjom chociaż częściowo przyczynimy do wsparcia koncentracji kapitału intelektualnego w regionie i jednocześnie zmniejszenia odpływu polskich, czeskich, słowackich fachowców na Zachód."

Sąd Apelacyjny, rozpatrując odwołanie złożone przez Skarb Państwa od wyroku Sądu Okręgowego, zasądził na rzecz Spółki kwotę 28.904.888 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 8 czerwca 2006 do dnia zapłaty. Należność została zasądzona tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę w związku z utratą wartości posiadanych przez MCI Management SA akcji spółki JTT Computer SA, która została doprowadzona do upadłości na skutek błędnych i podejmowanych z naruszeniem prawa decyzji organów podatkowych. Tym samym Sąd podzielił częściowo stanowisko Spółki wyrażone w pozwie i prezentowane podczas procesu, zarówno co do zasady jak i kwoty roszczenia.

Spółka JTT Computer SA była jednym z największych polskich dystrybutorów i producentów sprzętu komputerowego, zatrudniającym ok. 80 osób. Firma była spółką-matką dla grupy kapitałowej, w skład której wchodziły m.in. JTT Computer j.v. Sp. z o.o. oraz Centrum Komputerowe Adax. W 2004 r. spółka ogłosiła upadłość w związku ze złą sytuacją finansową, spowodowaną decyzjami organów skarbowych.

Zarząd MCI Management SA zwraca uwagę, że każdej ze stron sporu sądowego przysługuje prawo do wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, co oznacza istnienie możliwości (i ryzyka) zmiany prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego. Zarząd MCI informuje także, że otrzymana wpłata odszkodowania w łącznej kwocie 46.413.726,94 PLN stanowi dochód Spółki podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x