300 milionów na „Wędkę technologiczną”

Rząd przyznał 300 mln zł na opracowany przez międzyresortowy zespół w Kancelarii Premiera program rozwoju wysokich technologii „Wędka technologiczna”.

Twócy programu zamierzają współpracować blisko z firmami posiadającymi centra naukowo-badawcze w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań i projektów wynalazczych. „Wędka technologiczna” będzie partycypować w kosztach przeistoczenia myśli technicznej w działające w praktyce rozwiązanie.

Dotychczas do realizacji zgłoszono ponad 500 projektów z całej Polski, z takich dziedzin jak między innymi biotechnologia, farmacja, energia odnawialna, technologie informatyczne, metalurgia, mechanika, automatyka, genetyka i technologie rolno-spożywcze.

300 mln złotych, jakie ma otrzymać program w 2007 roku, to tylko jedna trzecia postulowanej przez zespół projektu kwoty. Istnieje jednak szansa, że uda się pozyskać dodatkowo 1,7 mld zł ze środków UE. Prawdopodobnie już w styczniu przyszłego roku zostanie przeprowadzony konkurs na najlepsze projekty.

Dodaj komentarz