17 mld zł rynku informatycznego

26 lipca 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Raport Teleinfo wskazuje, że polski rynek informatyczny miał w 2005 roku wartość 17 mld zł i wzrósł w stosunku do 2004 o 10%. Na rynku telekomunikacyjnym widoczna jest stagnacja; wartość tego rynku w 2005 roku wyniosła 46,6 mld zł, co oznacza 6% wzrostu w stosunku do 2004 r.

Struktura wydatków na IT w 2005 roku nie zmieniła się znacznie w stosunku do 2004 roku: sprzęt nadal miał 50% udziału w rynku, usługi IT 31%, a oprogramowanie 19%. Pierwsze miejsce zajął koncern Hewlett-Packard (2.175 mln zł), drugie polska firma Prokom Software (1.854,81 mln zł).

Pod względem przychodów ze sprzedaży pochodzących całkowicie z sektora informatycznego, największą polską firmą jest ABC Data Warszawa (1679,75 mln zł), która wyprzedza firmy Tech Data Polska Warszawa (1277,2 mln zł) i Action SA z Warszawy (1250 mln zł).

Wśród firm telekomunikacyjnych największa pod względem przychodów jest od kilku lat Telekomunikacja Polska SA (12187,65 mln zł). Kolejne 3 miejsca zajmują operatorzy komórkowi: PTC (6723,30 mln zł), Polkomtel (6495,96 mln zł) i PTK Centertel (6423,73 mln zł).
80% rynku telekomunikacyjnym to usługi operatorskie (37,1 mld zł); 12% todystrybucja i sprzedaż aparatów i urządzeń; usługi instalacyjne to 5,8%, a produkcja sprzętu – ponad 2,5%.