100% akcji Pro Futuro dla Netii

Transakcje przeprowadzone w ciągu dwóch dni zapewniły Netii pakiet 100% akcji Pro Futuro. Wartość anonsowanego w maju zakupu wyniosła 37,8 mln zł.

We wtorek Jupiter NFI sprzedał Netii 5975 akcji Pro Futuro, stanowiące 75,87% kapitału spółki oraz głosów na WZA. Zakup zamknął się kwotą 28,75 mln złotych. Tego samego dnia Netia odkupiła za 3,08 mln złotych 640 akcji Pro Futuro (8,13% kapitałów i głosów) od Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń.

Przejmowanie przedsiębiorstwa zakończyło się w środę, kiedy Netia nabyła od dataCOM 1260 akcji Pro Futuro, stanowiących 16% walorów i głosów za 6,06mln zł.

Nabycie akcji zostało sfinansowane przez Netię ze środków własnych. Jest traktowane jako inwestycja długoterminowa.

Dodaj komentarz