10 zmian w 10 lat

20 stycznia 2011 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Według analityków Gartnera, do 2020 roku charakter pracy ulegnie zmianie. Obserwacje specjalistów Jabra wskazują, że wiele z tych zmian już następuje.

10 zmian w charakterze pracy według analityków firmy badawczej Gartner to:

1. Derutynizacja pracy (De-routinization of work)– wprowadzenie elementu ludzkiego i interaktywnego do zachodzących w pracy procesów. Rezultatem staną się odkrycia i innowacje, a także zespołowość, przywództwo i nauka.
Nierutynowych czynności nie można zautomatyzować.

2. Grupy robocze (Work swarms) – praca w zespołach powstających na potrzeby danego zadania z pracowników, którzy niekoniecznie wcześniej się znali lub współpracowali.

3. Słabe więzi (Weak links) – praca z ludźmi, których zna się słabo lub w ogóle, a ich „listem polecającym” są osoby, które my znamy.

4. Praca zespołowa (Working with the collective) – firmy będą musiały rozpoznać i móc współpracować z grupami nieformalnymi, które je otaczają, bez możliwości kontrolowania ich.

5. Planowanie robocze (Work sketch-ups) – procesy w pracy będą powstawać z doskoku i wśród grup nieformalnych. Wiąże się to z pracą projektową.

6. Praca spontaniczna (Spontaneous Work) – praca wcześniej nie planowana, której efektem mogą być całkiem nowe pomysły, wzory i modele.

7. Symulacje i eksperymenty (Simulation and experimentation) – pracownicy będą wchodzić w interakcje z danymi, a także stale nimi manipulować tak, że świat, na który patrzą, będzie się na bieżąco zmieniać.

8. Wrażliwość na wzorce (Pattern sensitivity) – powstanie specjalnych jednostek w przedsiębiorstwach, wykrywających całkiem nowe wzorce i wykorzystujące to w rozwoju firmy.

9. Wielopołączeniowość (Hyperconnected) – ludzie i firmy będą ze sobą tak połączeni, że nikt nie będzie mógł wszystkiego kontrolować.

10. Moje miejsce (My place) – wirtualizacja miejsc pracy.

Każda z powyższych zmian będzie wymagać sprawnej i natychmiastowej możliwości komunikacji pomiędzy różnymi grupami pracowników, nierzadko bardzo rozproszonymi w przestrzeni. Zespoły będą formować się i rozwiązywać, praca będzie wykonywana w wielu biurach, a formalne i nieformalne relacje będą przekraczać granice przedsiębiorstw.