Zapowiedź sierpniowych biuletynów zabezpieczeń

W najbliższy wtorek Microsoft wyda łącznie dziewięć biuletynów zabezpieczeń: sześć oznaczonych jako krytyczne i trzy sklasyfikowane jako ważne.

Wszystkie krytyczne poprawki naprawiają błędy umożliwiające zdalne wykonanie kodu. Narażone są różne wersje systemu Windows (w tym Vista), pakiet Office (także w wersji dla Mac) oraz Internet Explorer.

Trzy biuletyny oznaczone jako „ważne” dotyczą rodziny Windows, Windows Visty oraz Virtual PC i Virtual Server. W dwóch pierwszych wypadkach w grę wchodzi zdalne uruchomienie kodu, w ostatnim podwyższenie praw użytkownika.

Dokładne dane na temat zagrożonego oprogramowania można znaleźć na witrynie TechNet.

Dodaj komentarz