Zapowiedź grudniowych biuletynów zabezpieczeń

Trzy krytyczne, cztery ważne – Microsoft opublikował zapowiedzi przewidzianych na grudzień biuletynów zabezpieczeń.

Poprawki oznaczone jako krytyczne eliminują możliwość zdalnego uruchomienia kodu poprzez DirectX, DirectShow, Windows Media Format Runtime oraz Internet Explorer. Luki występują w systemach od Windows 2000 do Windows Vista.

Biuletyny uznane za ważne w dwóch przypadkach dotyczą zdalnego wykonania kodu, w jednym zwiększenia uprawnień i w jednym lokalnemu zwiększeniu uprawnień. Błędy występują w systemach od Windows 2000 SP4 do Windows Vista.

Zwyczajowo, oprawki zostaną opublikowane w drugi wtorek miesiąca.

Dodaj komentarz