Wydatki rosną, bezpieczeństwo nie

Mimo że budżety wydatków przeznaczonych na bezpieczeństwo nigdy jeszcze nie były tak wysokie, trudno doszukać się symptomów wzrostu świadomości zagrożeń wśród przedsiębiorstw.
Z raportu przygotowanego przez PricewaterhouseCoopers wynika, że wydatki na bezpieczeństwo wzrosły do poziomu średnio 5% całego budżetu IT przedsiębiorstw. Okazuje się jednak, że sumy te mogą być niewystarczające.

Głowną troską badaczy stał się fakt, że firmy nie wyrobiły sobie odpowiednich zasad bezpieczeństwa, a wydatki czynione są pod wpływem impulsu i często rozmijają się z zapobieganiem prawdziwym zagrożeniom. Jedno na osiem przebadanych przedsiębiorstw nie przeprowadza nawet podstawowych szkoleń wśród pracowników.

Taki sam odsetek firm może pochwalić się zatrudnianiem osób wykwalifikowanych do wyznaczania i koordynowania zasad bezpieczeństwa. W obliczu narastających zagrożeń , z jakimi muszą się borykać instytucje działające na zinformatyzowanym rynku, wprowadzanie odpowiedniej kultury w przedsiębiorstwach ocenianie jest jako zdecydowanie zbyt powolne.

Dodaj komentarz