Wszystkie łatki dzwonią do Microsoftu

Nie tylko WGA informuje Microsoft, jeśli jego instalacja zostanie przerwana – o udanej bądź nie aktualizacji informują MS wszystkie poprawki udostępniane w Windows Update.

W notce na blogu developerskim Microsoft przedstawia strukturę wysyłanych danych oraz tłumaczy takie zachowanie telemetrią – wysyłając uaktualnienia do milionów użytkowników MS chce wiedzieć, jaki wpływ poprawki mają na uaktualniany system, czy instalacja się powiodła i jeśli nie – z jakich powodów.

Korporacja podkreśla, że poprawka próbuje wysłać te dane tylko raz i jeśli zostanie zablokowana lub zainstalowana na komputerze bez aktywnego połączenia z Internetem, żadne dane nie trafią do microsoftowych archiwów.

Microsoft wskazuje również, że takie zachowanie określone jest w dokumencie o polityce prywatności Windows Update.

Dodaj komentarz