Utrata danych: nieuchronna katastrofa korporacyjna?

26 kwietnia 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

McAfee przedstawiło wyniki raportu „Datagate: Następna, nieuchronna katastrofa korporacyjna?” ujawniająca obawy przedsiębiorstw związane z ryzykiem utraty danych.

Z badania wynika, że naruszenie polityki bezpieczeństwa, nawet niezamierzone, może prowadzić do ogromnych problemów w największych przedsiębiorstwach, a także stanowi o ciągłości ich biznesu. W międzynarodowym badaniu, przeprowadzonym dla McAfee przez Datamonitor na ponad 1400 firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników wzięły udział przedsiębiorstwa z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Australii.

33% respondentów uważa, że incydent związany z przypadkową utratą krytycznych danych lub ich kradzieżą bądź świadomym zniszczeniem, jest ogromnym zagrożeniem dla biznesu. Wyniki badania pokazują również, że pomimo wysokiej świadomości zagrożenia utraty danych mamy do czynienia z niebywałą eskalacją problemu. 60% respondentów przyznało, że doświadczyło utraty danych tylko w ubiegłym roku, a tylko 6% badanych stwierdza, że nie utraciło danych na przestrzeni dwóch ubiegłych lat.

Mimo tak znaczącej przewagi firm które padły ofiarą kradzieży, lub niecelowej utraty danych, wciąż przeznaczają one tylko ułamek swoich budżetów IT na ochronę krytycznych informacji. Badane firmy przeznaczają na ten cel średnio 0,5% swoich budżetów IT.
Kluczowe wnioski płynące z raportu:

– wyciek tajnych danych to w związku z obowiązującymi procedurami i przepisami średni wydatek 268 tysięcy dolarów – biorąc pod uwagę jedynie prawnie usankcjonowane poinformowanie klientów o tym fakcie(nawet jeśli dane nigdy nie zostaną wykorzystane);

– 61% respondentów wini za wyciek danych osoby z wewnątrz firmy, a 23% uważa, że są one wynikiem celowych działań;

– Blisko połowa badanych (46%) nie monitoruje działań pracowników opuszczających firmę nawet po otrzymaniu takiej informacji;

– 23% badanych było w stanie oszacować roczny koszt wycieku danych – kwota jaką podano to średnio 1,82 miliona dolarów;

– Respondenci ocenili własność intelektualną i informacje finansowe jako najbardziej cenne rodzaje danych. Ich wyciek to średni koszt ok. 1,68 miliona dolarów.


Źródło: informacja prasowa